Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) blev oprettet i 1977 på grundlag af de daværende ejeres oplysninger. Registret er løbende blevet ajourført ved afsluttede byggesager eller ved ændring efter henvendelse fra ejendommens ejere.

I BBR er der en masse oplysninger om din ejendom. BBR-registret bruges som grundlag for en række vurderinger bl.a. ejendomsvurdering, salg og belåning m.m. Det er dit ansvar som ejer af fast ejendom, at disse oplysninger er rigtige.

Læs her hvorfor.

Når du køber et hus, overtager du også ansvaret for eventuelle fejl og mangler i BBR. Derfor er det vigtigt, at du gennemgår oplysningerne ved overtagelsen – det vil derudover være en god ide at gennemgå den én gang om året.

www.bbr.dk kan du læse lidt om, hvad du skal indberette til BBR. Her er nogle eksempler.

  • Vandforsyning
  • Afløbsforhold
  • Olie/gastanke
  • Bygningens hovedanvendelse
  • Opførelsesår samt om- tilbygningsår
  • Varmeinstallation
  • Opvarmningsmiddel
  • Evt. supplerende varmeinstallation
  • Yder- og tagdækningsmateriale
  • Antal værelser (opholdsrum) til bolig- eller erhvervsenhed

I vejledningen til BBR-meddelelsen, kan du læse, hvilke oplysninger du bør være særlig opmærksom på. Hvis du finder en fejl eller mangel på din BBR-meddelelse, kan du påføre dine ændringer på en kopi af BBR-meddelelsen og sende denne til Teknik- og Miljø

Hvis du f.eks.

Vi vil ud fra dine oplysninger vurdere, om ændringerne kan foretages uden byggesag. Skulle en sådan blive aktuel, vil du modtage en henvendelse fra en af vores byggesagsbehandlere.

Når dine ændringer er indberettet og registret ajourført, vil du modtage en ny BBR-meddelelse.

Ellers kan du udfylde felterne nedenunder eller kontakte os.

Husk at du kan udskrive en BBR på www.ois.dk

 

Ret BBR- oplysninger for din bolig

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Gå til Ret BBR.

 

 

 

Old form detected by 'Forms for editors' - here we need conversion code...