Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Beboerklagenævnet

Kommunen har et beboerklagenævn, der afgør uenigheder mellem lejere og udlejer i almene boliger.

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden er jurist og udpeget af Statsforvaltningen Midtjylland. De to medlemmer skal være sagkyndige om almene boligforhold og udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunen. I nogle sager deltager en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

 

Hvem kan klage og hvordan

Din klage skal være skriftlig og du skal vedlægge kopi af din lejekontrakt med mere. Hvis der er flere lejere involveret skal alle underskrive klagen.

Det koster 147 kr. (2021) at starte en sag for beboerklagenævnet. Klagen skal sendes til Beboerklagenævnet, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig eller på mail, lemvig.kommune@lemvig.dk.

 

Hvilke sager behandler beboerklagenævnet?

  • Udlejers overholdelse af varsling af lejeforhøjelse, ikke huslejens størrelse
  • Mangler og udlejers overholdelse af udlejningsreglerne
  • Pligt til indvendig vedligeholdelse af boligen
  • Varme- og vandregnskaber
  • Lejers pligter ved fraflytning og afregning af beboerindskud eller depositum
  • Lejers ret til at opsætte vaskemaskine, opvaskemaskine, og parabolantenne
  • Betaling for fællesantenne
  • Lejers ret til at forbedre boligen
  • Ret til fremleje og bytteret
  • Overtrædelse af husorden

 

Sagsbehandling

Beboerklagenævnet sender din klage til udtalelse hos din udlejer, der har to uger til at give sine bemærkninger.

Beboerklagenævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

Beboerklagenævnet indkalder dig og din udlejer til et møde, hvor I har mulighed for at fremlægge jeres synspunkter, inden nævnet træffer en afgørelse. Nævnet har desuden mulighed for at se ejendommen eller din lejlighed. Både du og din udlejer bliver indkaldt med mindst en uges varsel.

 

Råd og vejledning

Beboerklagenævnet giver ikke vejledning til parterne i en sag bortset fra sager om husordensovertrædelse.

Hvis du som lejer har brug for råd og vejledning, kan du enten henvende dig til Lejernes Landsorganisation eller til retshjælpen, ved en advokat. Du må forvente, at du skal melde dig ind i lejerorganisationen, hvis du ønsker at få hjælp. Retshjælp er gratis.

Beboerklagenævnets sekretariat kan kun vejlede om, hvordan du får en sag for beboerklagenævnet.

Hvis du har spørgsmål til nævnets sekretariat, kan du kontakte Lemvig Kommune, jurist Gitte Graugaard, telefon 96 63 12 12.