Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Byg og bo i vores kommune

 

Parcelhusgrunde på Søglimt sælges

Lemvig Kommune udstykker et nyt boligområde på Søglimt nær Sønderbjerg og Ringkøbingvej. Udstykningen består af 7 parcelhusgrunde, der ligger attraktivt ned mod Lemvig Sødal.

Grundstørrelserne varierer mellem 1.011 m² og 1.200 m². Grundene sælges til 450.000 kr.

Grundprisen indeholder byggemodningsomkostninger, herunder byggemodningsbidrag til fjernvarmen og tilslutningsbidrag til kloak, el og vand. Køber skal selv betale tilslutningsafgift til fjernvarme samt udfærdigelse og tinglysning af skøde. Der vil blive foretaget én jordbundsundersøgelse på hver grund. På grundene vil der blive lyst en 3-årige byggepligt samt et forbud mod videresalg i ubebygget stand.

Lokalplan nr. 198