Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Jordvarme

Anmeldelse eller ansøgning om tilladelse fra Lemvig Kommune

Fold alle ud

Følgende jordvarmeanlæg kræver kun anmeldelse:

  • horisontale jordvarmeanlæg (vandrette)
  • ikke industrielle jordvarmeanlæg
  • jordvarmeanlæg placeret uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og udenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger
  • jordvarmeanlæg der anvender ethanol eller IPA-sprit som frostsikringsmiddel

Alle ovenfor nævnte betingelser skal være opfyldt før der kan være tale om en anmeldelsessag.

Hvis Kommunen ikke har gjort indsigelse inden 4 uger fra modtagelsen af anmeldelsen, kan jordvarmeanlægget etableres.

Øvrige jordvarmeanlæg kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens regler. Hvis du vil ansøge om et almindeligt vandret anlæg, som ikke kan overholde betingelserne ovenfor, kan du bruge genvejene her på siden.

Du kan også søge om andre typer jordvarme anlæg, herunder vertikale anlæg og fordampningsanlæg.

Hvorfor skal man have tilladelse?
Du skal have tilladelse til at lave et jordvarmeanlæg, fordi der er risiko for, at den frostvæske som er i slangerne kan løbe ud og forurene jord og grundvand. En tilladelse bliver derfor givet på baggrund af en række vilkår, der skal sikre jord og grundvand mod forurening. Vi skal også sikre, at jordvarmeanlægget ikke lægges i områder, der er omfattet af reglerne om beskyttet natur.

Du skal udfylde en anmeldelse/ansøgning på Byg og Miljø, som er et digitalt ansøgningssystem.

Du skal bruge dit NemID eller din medarbejdersignatur for at logge ind. Når du er logget på, gemmer systemet automatisk dit arbejde, så du kan vende tilbage senere og fortsætte, hvor du kom til. Husk at vedhæfte en skitse over placeringen af jordvarmeslangerne på din ejendom. I tilfælde af at jordvarmeanlægget ønskes etableret på fremmed ejendom, skal der indhentes en fuldmagt.

Du kan finde mere vejledning om systemet på Byg og Miljø. Genveje til siden findes i den grønne boks.

Hvis du som jordvarmeinstallatør ønsker at ansøge på vegne af en kunde, skal du vælge at anmelde/ansøge som virksomhed.

Når jordvarmeanlægget er etableret, skal du indsende en færdigmelding og en kopi af tæthedsprøvningen. Det foregår også gennem Byg og Miljø.

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. Det betyder bl.a., at anlægget skal tømmes for frostsikringsvæske, og det skal efterfølgende anmeldes til Lemvig Kommune.