Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Skadedyr

Skadedyr kan udover at være generende give store skader på din bolig. Det gælder ikke blot om at rydde dem så hurtigt af vejen som muligt - visse skadedyr har du også pligt til at melde, hvis du har besøg af dem.

Hvis du ved eller har begrundet mistanke om, at der er rotter på din ejendom, skal du med det samme kontakte kommunen, der iværksætter professionel bekæmpelse. Rotter udgør en meget reel sundhedsrisiko, både i byen og på landet, og rottebekæmpelse og -kontrol tages derfor særdeles alvorligt af myndighederne.

Fold alle ud

Rotter er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Rotten fører desuden en masse forskellige sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende.

Konstaterer du et rottetilhold hvor lugt, ekskrementer, huller og lyde er karakteristiske tegn, skal du straks henvende dig til kommunen. Det er kommunens ansvar at bekæmpe dem hurtigt og effektivt. Kommunen har udarbejdet en Handlingsplan for rottebekæmpelse som kan læses her.  Kommunens rottebekæmpelse er gratis.

Udgiften til udbedring af de skader som rotterne forvolder på en ejendom, samt udgiften i forbindelse med skader på ejendommens kloakanlæg, skal afholdes af ejeren.

Anmeld rotter ved at klikke HER.

Rottebekæmperen vil komme på tilsynsbesøg senest 8 dage efter din anmeldelse, men du vil som regel blive kontaktet på det opgivne telefonnummer indenfor 48 timer. Hvis din henvendelse drejer sig om rotter i indendørs opholdsrum, er det særlig vigtig med en hurtig indsats. Derfor kan du forvente at blive kontaktet indenfor 24 timer.

Skal du have hjælp til at anmelde dit rotteproblem kan du kontakte borgerservice på 96631200

Besøg fra kommunen i landzoner

Ejendomme i Landzone vil normalt få tilsynsbesøg af kommunens rottebekæmpere hvert andet år, hvor rottebekæmperen vil spørge til rottesituationen på ejendommen og eventuelt gennemgå den med henblik på bekæmpelse.

Hvis der har været rotter på ejendommen, skal der være tilsynsbesøg hvert halve år indtil ejendommen efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har haft rotter. Herefter vil der igen være tilsynsbesøg hvert andet år.

Hvis du bor i en landzone skal du også anmelde det, hvis du bemærker tegn på rotter eller ser en eller flere rotter.

Vær opmærksom på følgende fire tegn på rotter:

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens skadedyrsbekæmpelse afgøre, hvem der er på færde.

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

  • vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet
  • monter rottespærrer i afløbsrørene
  • undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald
  • læg ikke mere foder ud til fuglene, end de når at spise på en dag
  • anmeld hurtigt til kommunen, når du ser en rotte

 

Få råd og vejledning om, hvordan du bedst sikrer dig mod et rotteangreb på www.rotteangreb.dk eller i vores folder her.

Duer

I Lemvig By er der fra tid til anden problemer med forvildede tamduer. 
Vi har indgået aftale med et par lokale jægere om regulering af duerne.

Det er vigtigt at duerne ikke har adgang til tomme bygninger og loftsrum, og du kan også forhindre duerne i at bygge reder og tage ophold på tagrygge og fremspring ved at sætte tråde eller små stykker ståltråd op.

Vildkatte

Lemvig kommune indfanger ikke vilde og herreløse katte

Hvis du problemer med en eller flere vildkatte i dit område, kan Kattens Værn kontaktes på telefon 38 88 12 00.
Kattens Værn sørger herefter for indfangning og aflivning katten. Der er også muligt at få katten steriliseret og genudsat.
Prisen for indfangning og aflivning af én kat er ifølge Kattens Værn ca. 550 kr.

Hvis der er tale om nødstedte katte, kan du kontakte Dyrenes vagtcentral på telefon 1812.
Nødstedte katte omfatter kun katte, der er syge, tilskadekommen, tydeligvis efterladte (hjælpeløse) eller katte, der bliver vanrøgtet eller mishandlet.
Dyrenes Beskyttelse indfanger ikke sunde og raske katte, der er til gene.

Alle henvendelse skal gå direkte til Katten Værn eller Dyrenes Beskyttelse, og kan ikke gå igennem Kommunen.

Dine forpligtigelser

Hvis du fodre en herreløs kat, påtager du dig samtidig også ansvaret og forpligtigelserne for katten og dens killinger.

Kommunens forpligtigelser

Kommunens forpligtigelser i forhold til katte er meget begrænsede. Vi skal give accept til at indfange vilde og herreløse katte, hvis den skal aflives. Denne accept sørger Kattenes Værn og Dyrenes beskyttelse for. 
Kommunen er ikke pligtig til at indfange/aflive herreløse og vilde katte. Derfor betaler Lemvig Kommune ingen udgifter til indfangning eller aflivning af katte.

Dræbersneglen

Har du hørt om dræbersnegle der invaderer Danmark i hobetal og ødelægger grøntsager og krydderurter i de danske haver?

Det har du helt sikkert. For bare få år siden var det kun få der kendte til problemet, men i år har dræbersnegle problemet bredt sig som ringe i vandet og de fleste haveejere ikke bare kender til snegleproblemet men slås en daglig kamp for at holde bestanden nede og rede sine afgrøder

Hvis du ikke allerede har dræbersnegle i haven, kan du gøre en del for at forebygge, at de invaderer din have.

Læs en pjece om dræbersnegle ved at klikke her.

 

Bier og hvepse

Ved bisværme kan du, igennem Danmarks Biavlerforenings hjemmeside, kontakte en lokal "sværmhenter".

Danmarks Biavlerforenings medlemmer kommer oftest gerne og henter en bisværm, som lige hat sat sig i en busk, træ eller lignende. Men drejer det sig om en bisværm, som sidder højt i et træ eller i en hulmur, bliver det straks sværere. Nogle sværmhentere vil kræve et beløb for at afhente en sværm.

Hvepse er ikke et nyttedyr på samme måde som bier, du vil derfor skulle betale for fjernelse af et hvepsebo. Dette gælder ligeledes for andre insekter, såsom murbier og jordbier.

I nogle tilfælde er det tilrådeligt at kontakte et privat Skadedyrsbekæmpelsesfirma.