Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vandforsyning

De fleste borgere i Lemvig kommune bliver forsynet med drikkevand fra et af de private eller det offentlige vandværk Lemvig Vand & Spildevand.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din nuværende vandforsyning skal du kontakte vandværket du er tilsluttet til. Listen over vandværkerne kan du se her.

Har du spørgsmål vedrørende mulighederne for tilslutning, eller til området generelt, skal du kontakte Lemvig Kommune.

Ejendomme med egen vandforsyning er ligesom vandværkerne omfattet af kommunens tilsynspligt. I vandforsyningsplanen er der angivet retningslinjer for tilsynet.

Har du spørgsmål vedrørende mulighederne for tilslutning, eller til området generelt, skal kan du kontakte Lemvig Kommune.

Kloak

I tilfælde af akut kloakstop kan henvendelse ske til Lemvig Vand & Spildevand på telefon 96 90 80 00. Uden for normal åbningstid vil der blive viderestillet til vagten.

 

Læs mere her:

Spildevandsplan

Spildevand på landet

Spildevand fra virksomheder

Tagvand og overfladevand

Tømning af bundfældningstanke

Vandforsyningsplan 2019-2029

Drikkevandsprøver

Beskyttelse af grundvand

Havevanding

Vandværker

Private boringer og brønde