Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Spildevandsplan 2013-2021

Nedenfor findes Spildevandsplanen, bilag og kortbilag

 

Se spildevandsplanen her.

 

Tekst- og skemabilag

1. Forklaring til skemaer for oplande, udløb og renseanlæg

2. Skema for oplande (status og plan)

3. Skema for udløb (status og plan)

4. Skema for renseanlæg (status og plan)

5. Prioriteret plan for tiltag på regnbetingede udløb

6. Administrative snitflader

7. Screening for miljøvurdering af spildevandsplanen

 

Kortbilag

 -  Signaturplan

0. Oversigtskort

1. Harboøre og Stavsholm

2. Lemvig

3. Thyborøn

4. Bonnet

5. Brandborg

6. Bækmarksbro

7. Bøvlingbjerg og Brørup

8. Dybe Kirkeby og Dybe Mejeriby

9. Fabjerg

10. Ferring

11. Fjaltring

12. Fåre

13. Gjeller Odde

14. Gudum

15. Harpøt Bæk

16. Klinkby, Hove og Tørringhuse

17. Langerhuse

18. Lomborg

19. Møborg

20. Nees

21. Nørre Nissum

22. Ramme

23. Remmerstrand

24. Rom

25. Strande og Engbjerg

26. Vandborg

27. Vejlby samt Vejlby og Påkjær-Lilleøre sommerhuse

28. Vinkelhage

29. Vrist og Vrist sommerhuse

30. Egnethed af nedsivning ud fra jordart, gl. Lemvig Kommune

31. Afløbsforhold i det åbne land

 

Tillæg til Spildevandsplan 2013-2021

Fold alle ud

Lemvig Kommune har udarbejdet et nyt plangrundlag i form af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 samt en ny lokalplan nr. 181. Disse ændringer er sket i forbindelse med, at Lemvig Varmeværk ønsker at flytte varmeproduk-tionen ud af byen efterhånden som de nuværende produktionsenheder er udtjente. Varmeværket skal udflyttes til området ved Merkurvej.

Dette tillæg nr. 1 til Lemvig Kommunes Spildevandsplan 2013-2021 er ud-arbejdet på baggrund af ovenstående, idet det område Varmeværket skal etableres i kun delvist er omfattet af spildevandsplanen. Der skal derfor inddrages et nyt område i spildevandsplanen. Det nye kloakopland be-nævnes AØ4A10 og planlægges kloaksepareret med afledning af spilde-vand og regnvand.

Tillægget med tilhørende bilag kan ses her.