Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Affald og genbrug

Lemvig Kommune er myndighed på affaldsområdet, mens nomi4s varetager driften for henholdsvis borgere og erhverv.

  • Affald er madaffald, haveaffald, farligt affald, møbler, elektronik og bygge og anlægsaffald.
  • For at udnytte vores ressourcer bedst, er det vigtigt, at så meget som muligt af vores affald genbruges og så lidt som muligt sendes til deponi.
  • Du kan være med til at værne om miljøet i Lemvig Kommune ved at sortere dit affald og aflevere det i de grønne containere eller på genbrugspladsen.

Se affaldsplan 2015-2024 for Lemvig, Struer, Skive og Holstebro kommuner her.

Se kortlægningen her.

 

Læs mere her:

Bygge- og anlægsaffald

Affald og genbrug privat

Genanvendelse af restprodukt

Affaldsindsamling

Affaldsguide til erhverv