Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Studerende ergoterapeut

Jobmuligheder
Der er forskellige jobmuligheder for en uddannet ergoterapeut:

  • Arbejde indenfor en bred vifte af stillinger i det sociale – og sundhedsfaglige område
  • Arbejde som konsulent indenfor arbejdsmiljø, sundhedsfremme og forebyggelse
  • Arbejde med genoptræning og rehabilitering af mennesker som har oplevet både psykisk og fysisk sygdom/krise
  • Arbejde som behandler, rådgiver eller sagsbehandler på sygehuse og i kommuner
  • Arbejde som konsulent i forhold til udredning, behandling og rådgivning af børn med bevægelsesmæssige og sanseintegrations-vanskeligheder
  • Arbejde med organisation, ledelse og kvalitetssikring

En uddannet ergoterapeut har:

  • En autorisation som ergoterapeut, der giver adgang til at arbejde både i Danmark og udlandet
  • Professionsbachelortitel, der giver mulighed for at læse videre på relevante kandidat- og masteruddannelser

Uddannelse
Ergoterapeutuddannelsen varer 3 år og 6 måneder. Den kan foregå på Holstebro VIA University College. Den er opdelt i 14 moduler, som hver for sig har fokus på et ergoterapeutisk tema, og som enkeltvis udgør et afsluttet forløb. Oplev et varierende læringsmiljø i kombination af viden og praktiske øvelse/færdigheder.

Optagelsesbetingelser
Optagelse sker både efter kvote 1 og kvote 2 og foregår gennem den koordinerede tilmelding (KOT). Ansøgningsskemaet kan du hente på www.viauc.dk