Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Ernæringsassistent

Jobmuligheder
En uddannelse som ernæringsassistent giver jobmuligheder indenfor storkøkkener på plejehjem og dag- og døgninstitutioner. Der er også jobmuligheder på hospitaler, kostskoler og i kantiner til beboere, patienter og klienter.
En ernæringsassistent arbejder med at tilberede og anrette varme og kolde måltider til forskellige aldersgrupper, børn og ældre, sygdomssvækkede eller mennesker med synkebesvær, dårlige tænder og småt spisende.
En ernæringsassistent er med i arbejdet med at planlægge og producere mad til mennesker med diabetes, fødevareallergi eller hvor fedt og protein skal reguleres.
Arbejdet omfatter også afrydning, opvask og rengøring af køkkenredskaber og køkken.
Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i ernæring og sundhed, human ernæring, klinisk diætetik, cateringledelse, serviceledelse, produktudvikling og sundhedskommunikation eller procesteknolog.

Uddannelse
Uddannelsen til ernæringsassistent varer 3 år og består af grundforløb, praktik og skoleperioder. Sammenlagt foregår 50 uger på skole. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet.

Lemvig Kommune har elever i:

  • Centralkøkkenet
  • Bækmarksbro Pleje- og Daghjem

På skoleperioderne er der undervisning i:

  • Ernæring
  • Kostlære
  • Hygiejne
  • Fag som engelsk og samfundsfag

Skoleforløbene foregår på Uddannelsescenter Holstebro (UCH).
Uddannelsen er på fuld tid i hele uddannelsesforløbet.

Uddannelsen til ernæringsassistent svarer til den tidligere uddannelse til køkkenassistent.

Optagelsesbetingelser
Afsluttet folkeskolens 9. klasse