Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Jobmuligheder
En assistent med offentlig administration som speciale giver jobmuligheder indenfor administrative afdelinger, hvor opgaver og servicering af borgere som eksempelvis kan være rådgivning, sagsbehandling, økonomi, tværfaglige projektopgaver.
Foruden job i det kommunale er det muligt at søge i regionerne, staten eller det private.

Uddannelse
Uddannelsen som kontorelev med offentlig administration som speciale varer som udgangspunkt 2 år og veksler mellem praktik og 3 skoleperioder á 4 uger og en afsluttende fagprøve.
På den 3. skoleperiode er der også en uges studietur til Bruxelles.
Skoleforløbene foregår på UCH Holstebro.
Uddannelsen er på fuld tid i hele uddannelsesforløbet.
På skoleopholdene er der bl.a. undervisning i:

  • Kommunikation
  • Lovgivning
  • Politik & økonomi
  • Organisation & samarbejde

Eleven bliver ansat i to forskellige administrationsafdelinger. I hver afdeling er der en elevansvarlig, som er tilknyttet eleven. Eleven får indsigt i flere forskellige fagområder, kulturer og samarbejdsformer.
 

Optagelsesbetingelser
For at søge en elevplads har du bestået HHX, HG eller studenter-/Hf-eksamen suppleret med HGS med følgende niveauer:

  • Dansk: niveau C
  • Erhvervsøkonomi: niveau E
  • Engelsk og 2. fremmedsprog: Mindst et fag på niveau D og det andet på mindst niveau E
  • IT: niveau C
  • Salg & service: niveau D
  • Samfundsfag: niveau D