Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper skal du udføre professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp til borgere i kommunens plejeboliger eller i en hjemmeplejeordning i et rehabiliterende perspektiv. Du skal skabe struktur i borgerens hverdag, hvor du ofte vil være den gennemgående person hos ældre borgere.

Du bliver en del af et arbejdsfællesskab og deltager i arbejdsopgaver indenfor almindelige dagligdags gøremål, som borgerne ikke selv mestrer f.eks. hjælp med personlig hygiejne, rengøring og servering af mad. Du er også med til at igangsætte aktiviteter, der styrker borgernes livskvalitet og mestringsevne og arbejder ligeledes med tidlig opsporing, pårørendesamarbejde og borgerens sundhedsudfordringer i forhold til bl.a. ernæring og demenssygdomme.
 

Adgangskrav til uddannelsen:

Gennemført eller igangværende Sosu-Grundforløb 2 (GF2) eller tilsvarende kvalifikationer.

Endvidere vægtes, at ansøgeren:

  • har lyst toæ at arbejde med mennesker
  • har et ønske om at gøre en forskel for ældre/syge borgere
  • er uddannelsesparat
  • møder stabilt og velforberedt
  • er reflekterende over egen praksis

 

Uddannelsen:

Er en vekseluddannelse, hvor der indgår fire skoleperioder og tre praktikperioder og varer i alt 1 år og 2 måneder. Praktikperioderne afvikles i den kommune, som eleven er ansat i.

Skoleundervisningen foregår på Herning Social- og Sundhedsskoles afdeling på Døesvej 70 i Holstebro.

Der søges elevstilling gennem kommunens hjemmeside, når stillingerne opslås til uddannelsesstart, hvert år til februar og august.

Hvis du er over 25 år, skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) forud for en ansøgning, som kan beskrive, om du er berettiget til merit for dele af uddannelsesforløbet.