Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Frivilligt socialt arbejde - §18

Der er mulighed for at søge puljen til frivilligt socialt arbejde i Lemvig Kommune én gang årligt med frist 1. december. Ansøgning sker elektronisk via linket nedenfor

Link til ansøgningsskemaet.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service §18.

I budget 2020 er der afsat 634.000 kr.

Frivilligt socialt arbejde betragtes som en samlet betegnelse for de aktiviteter, som en forening eller organisation driver indenfor det sociale eller sundhedsmæssige område.

En frivillig organisation eller forening er karakteriseret ved at:

 • Den ikke er foreskrevet i lovgivningen.
 • Den kan nedlægge sig selv.
 • Den er nonprofit.
 • Den hovedsagelig udfører forebyggende arbejde.

Frivilligt socialt arbejde er karakteriseret ved at:

 • Arbejdet udføres uden økonomisk eller retslig tvang.
 • Det er ulønnet.
 • Det er til gavn for andre og udføres for andre end familien.
 • Arbejdet udføres indenfor formelle rammer i en forening eller organisation.

Det er kun frivillige sociale foreninger og organisationer, der kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Foreningen skal have et CVR nummer med en tilknyttet NemKonto. Foreninger som ikke er CVR registrerede kan hente information og hjælp til registreringen her.

Ansøgning

Der er åbent for ansøgninger til § 18 midler én gang årligt med fast ansøgningsfrist 1. december. Hvis der er midler til overs efter uddeling af tilskud i december måned, kan Social- og Sundhedsudvalget vælge at åbne for en ekstra ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 1. maj.
Foreninger har kun mulighed for at søge driftstilskud én gang årligt uanset om der åbnes for flere ansøgningsrunder.

Ansøgningerne behandles politisk i Social- og Sundhedsudvalget i forlængelse af ansøgningsfristen og der kan forventes svar på ansøgningen senest 14 dage efter den politiske behandling.
 

Kriterier for tildeling af tilskud i 2020

Kriterierne for tildeling af tilskud fastlægges af Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget har besluttet at prioritere ansøgninger der fremmer:

 • Livskvalitet. Eksempelvis gennem fællesskaber, samvær på tværs af generationer og enkeltstående arrangementer der har social- eller sundhedsmæssig karakter.
 • Livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende.
 • Indsatser for pårørende og grupper med fokus på selvhjælp.
 • Indsatser der fremmer trivsel og mental sundhed hos børn og unge.
 • Forebyggelse af ensomhed og social isolation. Eksempelvis gennem besøgsordninger, ledsager- eller aflastningsordninger.
 • Etableringstilskud til nye foreninger.

 
Derudover lægges vægt på:

 • Graden af geografisk tilknytning til Lemvig Kommune ved tildelingen af tilskud.
 • Antallet af deltagere i aktiviteter.
 • Størrelsen på foreningens/organisationens egenkapital.

 
Der ydes generelt ikke støtte til landsforeninger.

Regnskab

Ved tildeling af tilskud over 5.000,00 kr. til frivilligt socialt arbejde, skal foreningen inden udgangen af marts måned, året efter tilskuddet er bevilget, fremsende det generelle regnskab for foreningen med angivelse af, hvordan midlerne er anvendt. Såfremt der er behov for at se det specifikke regnskab, retter kommunen henvendelse til foreningen. Regnskaber sendes til velfaerd@lemvig.dk.

Ved tildeling af tilskud på 5.000,00 kr. eller derunder til frivilligt socialt arbejde, foretages der stikprøvevis regnskabskontrol af 10% af tilskudsmodtagerne. De foreninger der udtrækkes til regnskabskontrol vil blive kontaktet af kommunen og bedt om at indsende det generelle regnskab.

Beløb der ikke anvendes skal tilbagebetales til kommunen.

Har I ikke brugt hele jeres tilskud?

Hvis I ikke har brugt hele jeres tilskud i det år tilskuddet er givet til, skal tilskuddet betales tilbage til Lemvig Kommune.

Overskydende tilskud indbetales på kommunens konto i Sparekassen Vendsyssel reg. 9070 konto 1629573921.

Ved indbetaling skal der i beskedfeltet anføres”Paragraf18-”foreningens navn”.

Samtidig bedes I sende en besked til velfaerd@lemvig.dk om at I har indbetalt for meget tilskud.

For momsregistrerede foreninger er det væsentligt, at alle tilskudsbeløb er inkl. moms. Det er foreningens ansvar at indregne moms i det ansøgte beløb.

Der ansøges ved hjælp af ansøgningsskema på kommunens hjemmeside, som er tilgængelig i forbindelse med fristen for indgivelse af ansøgning.

 

Oversigt over foreninger, som modtager §18 midler - frivilligt socialt arbejde 2020:

1. ansøgningsrunde 2020:

Nyreforeningen Kreds Vestjylland
Landsforeningen Autisme Kreds MidtVest
Røde Kors Lemvig Afdeling
Ældre Sagen, Lemvig-Thyborøn-Harboøre
Integrationsforeningen Lemvig
Gigtforeningen, Lemvig
Fabjerg Hobbyklub
Humørklubben Thyborøn
UFL Vestjylland
Lemvig Hjerteforening
Foreningen for de frivilliges aktiviteter på Anker Fjord Hospice, Hvide Sande
Schleroseforeningen Nordvestjylland
Onsdagsklubben, Danske Seniorer, Lemvig
Veteran Café Nord/Vest
Lydavisen for Lemvig Kommune
Red Barnets lokalafdeling, Lemvig
Solsikkerne
Vennekredsen v/ Bøvling Ældrecenter
Kræftens Bekæmpelse. Lemvig lokalforening
Osteoporoseforeningen Afdeling Midtjylland
Børn og unge i sorg, Lemvig lokalgruppe
Dansk Folkehjælp
Vennekredsen v/ Harboøre Omsorgscenter
SIND Pårørenderådgivning
International Networking