Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nævninge- og domsmandsliste fra Lemvig Kommune

Hvert 4. år er der valg til Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med konstitueringen af kommunalbestyrelsen nedsættes der ligeledes et grundlisteudvalg. Grundlisteudvalget har til opgave at udarbejde en grundliste for Lemvig Kommune, en såkaldt nævninge- og domsmandsliste som fremsendes til Landsretten, i dette tilfælde Vestre Landsret. Det er Vestre Landsret, der foretager den endelige udpegning af nævninge- og domsmænd. En grundliste er gældende for en 4-årig periode.

Grundlisteudvalgsmedlemmer for perioden 2018-2021 er:
Tage Rækby, V
Ivan Møller Sørensen, A
Dorete Kallesøe, F
Henning Holmgård, O
Anna Marie Hoornenborg, B
Jens Lønberg Pedersen, C

 

Grundlisteudvalget opgave består i at sikre jf. Lov om rettens pleje, kapital 6, at personer udtaget til grundlisten er egnet. Blandt andet skal følgende krav være opfyldt:
- uberygtet
- har valgret til Folketinget
- ikke fylder 80 år i grundlistens virkeperiode
- har tilstrækkelig kendskab til det danske sprog

Grundlisteudvalget skal også sikre, at grundlisten er alsidig og repræsentativ for kommunens sammensætning af borgere med hensyn til alder, køn og etnisk minoritet.

Hvervet som nævninge- og domsmand er et borgerligt ombud.
Vil du gerne læse mere om hvervet som nævninge- og domsmand, kan du læse mere her eller på www.domstol.dk

 

Grundlisteudvalget i Lemvig Kommune har udarbejdet og fremsendt grundliste til Vestre Landsret gældende for perioden 1.1.2020 til 31.12.2023.