Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Ændringer i strandbeskyttelseslinjen

Afgørelse fra Kystdirektoratet

Lemvigvej 36 - Udvidelse af Scandic Salmon

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Erhvervsområde øst for Ærøvej, Thyborøn

Forslag til Lokalplan nr. 208

Møltrupvej 8 - Landzonetilladelse

Tilladelse til etablering af 2 vandhuller på 1200 m² og 1000 m²

Sandholmvej 10 - Landzonetilladelse

Berigtigelse af 4 småhusbygninger

Engelundvej 24 - Skift i dyretype

Accept i skift af dyretype

Skolebakkeskoven ved Nissumvej 10 - Landzonetilladelse

Til øget tilgængelighed og en forbedret kvalitet af skov- og engområdet

Hegnsgårdvej 3 - Landzonetilladelse

Opførelse af garage på 60 m²