Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Gudumlundvej 10 - Høring

Høring af ansøgning om husdyrgodkendelse

Vestavej 2 - Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Ny placering af varmeakkumuleringstank på Lemvig Varmeværk

Forslag til lokalplan nr. 215 m.fl.

Vindmølle på Thyborøn Sydhavn

Lokalplan 213

Et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring

Forslag til lokalplan 211

Harboøre Renseanlæg, genbrugsstation og tekniske anlæg

Forslag til lokalplan 204

Boligformål ved Tannebækvej/Rønbjerghave og kommuneplantillæg nr. 14 vedr. samme