Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Refskovvej 42 - Landzonetilladelse

Etablering af fasanopdræt

Borgermøde - Lokalplan 213

Forslag til lokalplan 213 – et område til boligformål i Ferring.

Bovbjerg Camping - Ny udlejningstilladelse

Tilladelse til udvidelse af antal pladser til vintercampering og -opbevaring

Lokalplan 212 og Tillæg nr. 21 til Lemvig Kommuneplan

Et område til bolig- og ferieformål ved Juelsgårdvej i Ferring - Endelig vedtagelse

Juelsgårdvej 11 (Hotelejendom) - Afgørelse

Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Ringkøbingvej 127A+B - Lemvig Flyveplads

Miljøgodkendelse efter overtagelse af helikopterplads

Cykelsti Lomborgvej - Lærkevej

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven