Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Ændringer i strandbeskyttelseslinjen

Lemvig Kommune har den 31. maj 2018 ansøgt Kystdirektoratet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen i og omkring tre havne:

 1. Lemvig Havn
 2. Thyborøn Havn
 3. Remmerstrand Havn

I medfør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3, jf. § 69, stk. 1, har Kystdirektoratet truffet følgende afgørelse:

 • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Lemvig Havn og Thyborøn Havn imødekommes delvist.
 • Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på/ved Remmerstrand Havn imødekommes ikke.

Se afgørelsen her: Afgørelse på ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne i Lemvig Kommune

Afgørelsen omfatter følgende matrikler:

Lemvig Havn
Arealer hvor strandbeskyttelseslinjen ophæves:

 • Del af matr.nr. 7000az Lemvig Markjorder
 • Del af matr.nr. 49d Lemvig Markjorder
 • Matr.nr. 49c Lemvig Markjorder
 • Matr.nr. 74 Lemvig Markjorder
 • Matr.nr. 49a Lemvig Markjorder

Arealer hvor strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves:

 • Del af matr.nr. 7000az Lemvig Markjorder
 • Del af 49d Lemvig Markjorder
 • Matr.nr. 1o Vinkel, Heldum

Thyborøn Havn
Arealer hvor strandbeskyttelseslinjen ophæves:

 • Matr.nr. 86kz Thyborøn By, Thyborøn             
 • Matr.nr. 7000r Thyborøn By, Thyborøn           
 • Matr.nr. 86lz Thyborøn By, Thyborøn              
 • Matr.nr. 54g Den nordlige Del, Harboøre         
 • Matr.nr. 86hd Thyborøn By, Thyborøn            
 • Matr.nr. 54f Den nordlige Del, Harboøre          
 • Matr.nr. 92ay Thyborøn By, Thyborøn

Arealer hvor strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves:

 • Området langs vindmøllerne syd for Thyborøn Havn ophæves, da dette områder stadig er søterritorie.

Remmerstrand Havn
Arealer hvor strandbeskyttelseslinjen ophæves:

 • Ingen

Arealer hvor strandbeskyttelseslinjen ikke ophæves:

 • Del af Matr.nr. 1a Trabjerggårdes Jorder, Gudum
 • Matr.nr. 1l Trabjerggårdes Jorder, Gudum
 • Matr.nr. 2d Trabjerggårdes Jorder, Gudum
 • Matr.nr. 2g Trabjerggårdes Jorder, Gudum
 • Matr.nr. 1n Trabjerggårdes Jorder, Gudum
 • Matr.nr. 1e Trabjerggårdes Jorder, Gudum