Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Arkiv - Høringer og afgørelser

 

Olievej 3 - Nordic Marine Oil

Rørlægning af afvandingskanaler i Vejlby

Normarkvej 9 - Disp. og till. til udvidelse af fiskesø

Østkærvej 24 - Landzonetilladelse

Strande Enge - Vådområde

Skovvangvej 25 - Landzonetilladelse

Thyborøn Fjord - Tilladelse til fugleø

Høvsørevej 41 - Landzonetilladelse

Nejrupvej 36 - Landzonetilladelse

Tangsøgade 60 - Landzonetilladelse

Houdamvej 16 - Tilladelse i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven

Fyrvej 27 - Landzonetilladelse

Svendsgårdvej 7 - Screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Nørrelundvej 14 - Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Refskovvej 35 - Stationsanlæg Engbjerg

Pugholmvej 23 - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Nissumvej 34 - Landzonetilladelse

Ringkøbingvej 165 - § 16 tilladelse

Bavnehøjvej 14 - § 16 tilladelse

Grønkærvej 24 - § 16 tilladelse

Bavnehøjvej 16B - § 16 tilladelse

Vestermøllevej 45 - Landzonetilladelse

Nissumvej 50 - Landzonetilladelse

Kirkegaardsvej 15 - Thyborøn Vandkulturhus

FMC/Cheminova

Ærenprisvej 12 - Landzonetilladelse

Rammegårdvej 18 - Landzonetilladelse

Bækmarksbrovej 97 - Tilladelse til anlæggelse af ny sø

Engbjergvej 78 - Husdyrtilladelse

Ringkøbingvej 99 - Landzonetilladelse

Kolisvej 5 - Miljøtilladelse til husdyrbrug

Engen 3 - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Houlindvej 3 - Landzonetilladelse

Solhøjvej 6 - Afgørelse om husdyrtilladelse

Sinkbækvej 48 - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Grønkærvej 26 - Afgørelse om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Kirkegaardsvej 15 - VVM-afgørelse - Grundvand-sænkning

Pletvej 19 - Landzonetilladelse

Vadskærvej 2 - Jordvarme

Krarupvej 15 - Landzonetilladelse

Holmgårdvej 55 - Landzonetilladelse

Lemvig Kommuneplan 2017-2029

Nørremøllevej 14 - Landzonetilladelse

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af 3 offentlige vandløb

Sinkbækvej 15 - Husdyrgodkendelse

Nørremøllevej 5 - Husdyrgodkendelse

Solhøjvej 6 - Landzonetilladelse

Sandbækvej 9 - Landzonetilladelse

Sandbækvej 31 - Landzonetilladelse

Vestavej 2 - Varmetransmissionsledning til Ramme og Lomborg

Råkjærvej 6 - Landzonetilladelse

Kort og retningslinjer for placering af større solcelleanlæg

Vadskærvej 3 - Landzonetilladelse

Vandborgvej 72 - Landzonetilladelse

Møborgkirkevej 53 - Husdyrgodkendelse

Holmgårvej 162 - Husdyrgodkendelse

Brørupvænget 11 - Foroffentlig høring

Grønkærvej 7 - Miljøgodkendelse

Remmerstrandvej 57 - Landzonetilladelse

Rødemøllevej 9 - Landzonetilladelse

Sønderskov 7 - Landzonetilladelse

Vilhelmsborgvej 144 - Landzonetilladelse

Havnen 10B - Klimatoriet

Højbjergvej 34 - Husdyrtilladelse

Højbjergvej 28 - Husdyrtilladelse

Sinkbækvej 39 - Husdyrgodkendelse

Houmarkvej 9 - Husdyrtilladelse

Vandforsyningsplan 2019-2029

Lokalplan nr. 202 - Klimatorium

Fabjergkirkevej 43 - Tilladelse til etablering af vandhul

Offentlig høring af affaldsregulativer

Sandbækvej 27 - Landzonetilladelse

Mejerivejen 10 - Foroffentlig høring

Lergravvej 22 - Husdyrtilladelse

Børringvej 15 - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Kikkenborgvej 46 - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Bekæmpelse af sandflugt på Torsmindetangen

Sinkbækvej 15 - Tilladelse til ny boring til markvanding

Ansøgning om kystbeskyttelse - matrikel 196, Lemvig Bygrunde

Pletvej 18 - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Fabjergvej 254 - Anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11

Bøgelundvej 24 - Landzonetilladelse

Øster Nørbyvej 22 - Landzonetilladelse

Fabjergstad 31A - Landzonetilladelse

Matrikel 204, Den Sydlige Del, Harboøre - Tilladelse til rørbro over grøft

Glarbjergvej 39 - Landzonetilladelse

Lundvej 32 - Landzonetilladelse

Damhusvej 53 - Landzonetilladelse

Voldervej 22 - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Normarkvej 25 - Landzonetilladelse

Fårevej 26 - Landzonetilladelse

Lergravvej 1 - Tilladelse til ny boring og markvanding

Cykelsti langs med Lomborgvej

Krogshedevej 26 - Afgørelse

Brørupvænget 11 - Ansøgning om miljøgodkendelse

Tilladelse til optagning af havnesediment

Klinkby-Idomlund - Grundvandssænkninger

Svendsgårdvej 7 - Offentlig høring - Minivådområde

Vejlby-Klinkby el-ledningsreacé

Tillæg nr. 15 til Lemvig Kommuneplan 2017-29

Vandværksvej 43 - Landzonetilladelse

Kræmmergårdvej 53 - Landzonetilladelse

Kobberholmvej 3 - Miljøtilladelse

Strandvejen 177A - Miljøtilladelse

Damhusvej 45 - Matrikel nr. 11K, Møborg Ejerlav, Møborg

Brydebolvej 7 - § 16b-tilladelse

Mårupgårdvej 8 - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Damhusvej 47 - Matrikel nr. 10Z, Møborg Ejerlav, Møborg

Rattrupvej 5 - Landzonetilladelse

Højbjergvej 28 - Offentlig høring - Minivådområde

Nylindvej 9 - Offentlig høring - Minivådområde

Vestergårdvej 10 - Offentlig høring - Minivådområde

Fabjergvej 141 - Offentlig høring - Minivådområde

Engbjergvej 2 - Offentlig høring - Minivådområde

Dalvej 11 - Offentlig høring - Minivådområde

Tvedvej 72 - Offentlig høring - Minivådområde

Kviesgårdvej 7 - Offentlig høring - Minivådområde

Trabjerggårdvej 12 - Landzonetilladelse

Fabjergkirkevej 37 - Miljøtilladelse efter § 19

Juelsgårdvej 25 - Landzonetilladelse

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven - Ny drikkevandsboring

Forslag til Lokalplan nr. 188

Tilladelse til etablering af kystbeskyttelse

Præstegårdsvænget 7 - Landzonetilladelse

Sejbjerg 33 - Landzonetilladelse

Mejerivejen 10 - Projekttilpasning

Sydhavnsvej 16 - Tilladelse til vandindvinding til grus vask

Mejerivejen 10 - Miljøgodkendelse

Tillæg nr. 18 til Lemvig Kommuneplan 2017-29

Mårupgårdvej 8 - Retslig lovliggørelse af rørlagt vandløb

Vintergårdsvej 19 - Jordvarmeanlæg

Jupitervej 15 - Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19

Vasen 14 - Screeningsafgørelse efter Miljøvurderingsloven

Dokken 5 - Revurderet miljøgodkendelse

Testcenter Høvsøre - Grundvandssænkning

Storegade 50 - F24

Halkjærvej 5 - VVM-afgørelse skovrejsning

Halkjærvej 5 - Afgørelse om skovrejsning

Normarkvej 33 - Landzonetilladelse

Gammelgårdvej 29 - Udvidelse af aktiviteter

Gammelgårdvej 29 - Udvidelse af aktiviteter

Høvsørevej 41K - Grundvandssænkning

Dispensation til skovrejsning - matrikel nr. 190A, Den Sydlige Del, Harboøre

VVM-afgørelse for skovrejsning på matrikel nr. 190A, Den Sydlige Del, Harboøre

VVM-afgørelse for skovrejsning på matrikel nr. 10C, Møborg ejerlav, Møborg

VVM-afgørelse for skovrejsning på matrikel nr. 10C, Møborg ejerlav, Møborg

Ny oliepipeline langs Tobisvej på Thyborøn Havn - Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19

Ny oliepipeline langs Tobisvej på Thyborøn Havn - Afgørelse på VVM-screening