Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Ringkøbingvej 84 - Landzonetilladelse

Tilladelse til terrænregulering af 1500 m³ jord

Nordsøkaj 38 - Transitlager til forurenet jord

Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Forslag til lokalplan 213

Et område til boligformål ved Solitudevej i Ferring

Muldtoftvej 15 - Afgørelse

Afgørelse om tilladelse af husdyrbrug

Vandværksvej 8 - Tilladelse efter §35 i Planloven

Tilladelse til anlæggelse af vandhul

Mejerivejen 9 - Landzonetilladelse

Opførelse af bygning til hestebokse og lager på 98 m²

Indkaldelse af ideer og forslag

Ansøgning om miljøvurdering vedr. projekt om sammenlægning af Lemvig Renseanlæg og Harboøre Renseanlæg

Sønderbyvej 23 - Plansilo

Accept af plansilo