Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Houdamvej 26 - Høring

Ansøgning om husdyrgodkendelse

Mårupgårdvej 8 - Høring

Ansøgning om husdyrgodkendelse

Gjelleroddevej 9 - Landzonetilladelse

Indretning af hundepension i ny stald på 309 m2

Ellemosevej 2 - Tilladelse efter § 35 i Planloven

Dispensation fra §3 til flytning af forsinkelsesbassin

Bøvlingvej 40A - Skift i dyretype

Accept af skift i dyretype

Vestergårdvej 10 - Tilladelse efter vandløbsloven til minivådområde

1,55 ha på matrikel 11h Dal Anneksgård, Fabjerg

Hyldgårdvej 12 - Tilladelse efter § 35 i Planloven

Dispensation til opfyldning af vandhul og erstatningsvandhul