Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Erhvervsområde øst for Ærøvej, Thyborøn

Lemvig Kommunalbestyrelse har den 27. november 2019 vedtaget følgende planforslag:

  • Forslag til Lokalplan nr. 208 – Erhvervsområde øst for Ærøvej, Thyborøn

Forslaget udlægger området til erhvervsområde samt til dagligvarebutikker til områdets forsyning.

Miljøvurdering

Lemvig Kommune har gennemført en miljøscreening af forslag lokalplan nr. 208 med henblik på at vurdere, om planerne kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lemvig Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for planforslagene.

Afgørelsen kan påklages indtil den 7. januar 2020.

Læs klagevejledning her.

Retsvirkninger

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for foregribelse af den endelige plans indhold (jf. Planloven § 17).

Her finder du planerne

Du kan læse planerne her på siden eller hos Teknik & Miljø, hvor der ligger et trykt eksemplar.

Høringsperiode

Ovennævnte forslag er fremlagt til offentlig høring i perioden 3. december 2019 til 4. februar 2020.

Eventuelle bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag skal sendes via mail til teknik@lemvig.dk eller som fysisk post til Lemvig Kommune, Teknik & Miljø, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig.

De skal være Kommunen i hænde senest den 4. februar 2020, kl. 15.00.