Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Krogshedevej 11 - § 35 i Planloven

Tilladelse til etablering af vandhul

Fabriksvej 9 - Landzonetilladelse

Tilbygning af eksisterende administrationsbygning på 95 m²

Plutovej 11 - Landzonetilladelse

Opførelse af 4 x 5000m³ agritanke

Planstrategi 2020

Vedtaget den 29. april 2020

Orientering/nabohøring

Lokalplanlægning for 2 områder i Ferring.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 138

Sommerhusområde Gjeller Odde (Ærenprisvej 25)