Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vestergårdvej 10 - Tilladelse efter vandløbsloven til minivådområde

1,55 ha på matrikel 11h Dal Anneksgård, Fabjerg

Hyldgårdvej 12 - Tilladelse efter § 35 i Planloven

Dispensation til opfyldning af vandhul og erstatningsvandhul

Ændringer i strandbeskyttelseslinjen

Afgørelse fra Kystdirektoratet

Erhvervsområde øst for Ærøvej, Thyborøn

Forslag til Lokalplan nr. 208

Agergårdvej 28 - Skift i dyretype

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Udviklingsstrategi 2016-2020

Kommunalbestyrelsen har den 29. juni 2016 vedtaget Udviklingsstrategi 2016 – 2020.