Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Ansøgning og bevilling

Du kan søge om førtidspension, hvis du er mellem 18 og 65 år.
Det er en betingelse, at din arbejdsevne varigt er nedsat og at nedsættelse af arbejdsevnen er så omfattende, at du ikke kan være i nogen form for beskæftigelse.
Når du har søgt om førtidspension, skal kommunen afgøre din sag inden for 3 måneder. Hvis kommunen ikke kan overholde tidsfristen, vil du blive orienteret om årsagen til udsættelsen og forventet tidspunkt for afgørelsen.
Du kan klage over kommunens afgørelse ved Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Midtjylland. Du skal dog sende klagen til kommunen.

Bistands- og plejetillæg

Hvis du er mellem 18 og 65 år og har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, kan du få tilkendt bistands- eller plejetillæg.
Det er en betingelse, at din sygdom kræver, at der varigt er behov for personlig hjælp eller tilsyn af andre.

Enkeltydelse/enkeltudgift

Kommunen kan yde hjælp til rimelig begrundede enkeltudgifter (enkeltydelse). Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af et behov, som ikke har kunnet forudses. Ansøgning sendes skriftlig til kommunen og der skal vedlægges dokumentation for udgifterne.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Det vil sige, det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.
Læs mere om førtidspension