Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg, har du mulighed for at få sygedagpenge fra kommunen eller din arbejdsgiver. Som hovedregel er det efter 5 uger.

Fold alle ud

Hvis du er ledig og bliver syg, modtager du dagpenge de første 2 uger, herefter vil du modtage sygedagpenge. Du kan læse mere om sygedagpenge på Borger.dk.

Hvis du bliver syg og er ledig, uden ret til dagpenge er der en række betingelser der vurderes når du henvender dig i jobcenteret. Du kan få oplysninger og dokumentation på dette, ved at kontakte ydelseskontoret i Jobcenteret på telefon: 96 63 12 70 eller på mail: jobcenter@lemvig.dk.

Hvis du bliver syg og er lønmodtager, kan du søge om sygedagpenge. Du kan læse mere og ansøge om sygedagpenge på Borger.dk.

Hvis du er syg og forsikret som selvstændig, kan du søge om sygedagpenge, på Borger.dk.  

Du kan læse mere om sygedagpengeforsikring på Virk.

Du kan få nedsatte dagpenge, hvis du er delvis sygemeldt, har genoptaget arbejdet for en sygeperiode - eller forøger dine timer indtil du er fuld raskmeldt. Nedsatte dagpenge, er dagpenge for de timer, du er fraværende på grund af sygdom, og du er omfattet at uarbejdsdygtighed og dine helbredsmæssige forhold er lægeligt dokumenteret. Du kan få nedsatte dagpenge uden en forudgående periode med fuldt fravær. Du skal kontakte ydelseskontoret, inden du genoptager arbejdet på nedsat tid. Det samme gælder, hvis du skal til to eller flere ambulante behandlinger. Du skal dog være forhindret i at arbejde i mindst fire timer om ugen.