Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Kommunal Ungeindsats

Er du mellem 15 og 25 år, er du omfattet af den kommunale ungeindsats. Det betyder, at du kan få hjælp til at komme i uddannelse og job.

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung får én indgang til kommunen. Sammen med dig koordinerer vi aktiviteterne, der skal til, for at du kommer godt videre i uddannelse eller job, når du er færdig i 9. eller 10. klasse.

I Lemvig Kommune samarbejde vi med UU Nordvestjylland om opgaven. UU er din første kontakt i 8. klasse, og det er også dem, du møder, hvis du senere får brug for hjælp for at komme videre med uddannelse eller i job.

Kontaktpersonordning

Har du af personlige eller sociale årsager brug for ekstra hjælp, har du allerede fra 8. klasse mulighed for at få en kontaktperson, som giver støtte til for eksempel at fastholde uddannelse eller få struktur på hverdagen. UU Nordvestjylland koordinerer kontaktpersonordningen.

FGU

Fra 1. august 2019 er Forberedende Grunduddannelse (FGU) tilbuddet til dig, der er under 25 år og har brug for at blive afklaret til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde. Lemvig Kommune samarbejder om et fælles FGU, som omfatter fire skoler i henholdsvis Holstebro, Lemvig, Skive og Struer.