Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Lemvig Kommunes nye vision og tre nye politikker er godkendt i Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen vedtog onsdag den 28. november den nye vision og tre nye politikker, der udmønter den nye vision. Visionen sætter retningen for udviklingen i Lemvig Kommune de kommende år.

Lemvig Kommunes nye vision:

 

 

Samtidig er der vedtaget tre tværgående politikker:

Politikkerne udmøntes i strategier, hvori de politiske målsætninger omsættes til handling. Politikker og strategier er retningsgivende for de aftaler, direktionen indgår med kommunens afdelinger og institutioner. På den måde sikres sammenhæng fra den politiske vision til de konkrete indsatser i praksis.

Strategierne skal være skrevet inden udgangen af marts 2019.