Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Badevandsanalyser og badevandskvalitet

I badesæsonen, som strækker sig fra den 1. juni til 31. august, kontrolleres kommunes badevand til sikring af, at de badende gæster ikke kommer til at bade i forurenet vand.

På hver badestrand udtager et godkendt laboratorium mellem 6 til 11 badevandsprøver pr. badesæson. Disse prøver bliver analyseret for Enterokokker og E.coli, som er bakterier, der findes i tarmkanalen hos mennesker og dyr. Deres tilstedeværelse indikerer, om der er sket en fækal forurening af vandet (f.eks. tilledning af spildevand eller husdyrgødning). Bakterierne kan også være tegn på, at der er virus i vandet.

Her på siden offentliggør vi løbende badesæsonens analyseresultater. Se link til højre –grønt felt.

 

Forurening af badevand kan ske pludseligt og akut, specielt efter en kraftig regnhændelse. Hvis der opstår problemer med badevandet, informerer vi om det på vores hjemmeside og der opstilles evt. et skilt på den pågældende strand, hvis der nedlægges badeforbud eller hvis badning frarådes. Kommunen vil forsøge at finde forureningskilden og få forureningen stoppet. Det er oftest kun midlertidigt, badevandskvaliteten ikke er i orden.

Lemvig Kommune fraråder generelt at bade:

  • I og omkring å udløb
  • I og omkring regnvandsudløb
  • I havne og lystbådehavne
  • Ved algeopblomstring
  • Hvis vandet lugter
  • Hvis vandet er misfarvet

 

Forståelse af kvalitetskrav og analyseresultater

På baggrund af badevandets bakterieindhold kan badevandskvaliteten klassificeres efter én af fire mulige kategorier:

  • Udmærket
  • God
  • Tilfredsstillende 
  • Ringe

Kommunens badestrande er alle klassificeret som udmærket badestrande.

Vurderingen af badevandskvaliteten er baseret på analysedata fra fire på hinanden følgende år, dvs. på mindst 16 prøver. Badevandets indhold af E-coli og Enterokokker vurderes statistisk og klassificeres efter ovenstående kategorier. Ved ringe kvalitet frarådes badning.

Reglerne for klassificeringen sker efter Bekendtgørelsen nr. 917 af 27/06/2016 om badevand og badeområder.

Nedenstående tabel viser grænseværdierne for de enkelte kategorier:

Kvalitetskrav for ferskvand:

Parameter   Udmærket kvalitet       God kvalitet       Tilfredsstillende kvalitet   

Intestinale enterokokker

(cfu/100ml)

200(1) 400(1) 330(2)

Escherichia coli

(cfu/100ml)

500(1) 1000(1)­ 900(2)

 

Kvalitetskrav for kystvand og overgangsvande:

Parameter   Udmærket kvalitet       God kvalitet       Tilfredsstillende kvalitet   

Intestinale enterokokker

(cfu/100ml)

100(1) 200(1) 185(2)

Escherichia coli

(cfu/100ml)

250(1) 500(1) 500(2)

(1) Skal overholdes i 95% af tiden
(2) Skal overholdes i 90% af tiden

 

Alger i badevandet

Sidst på badesæsonen kan vind- og vejrforhold betyde, at badevandet omkring Danmark får et meget stort indhold af alger, som kan være til gene for mennesker og dyr.

Algerne kræver så høje vandtemperaturer, at de i Danmark trives bedst i juli og august. Varmen får dem til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig i vandoverfladen – ofte ret pludseligt.

Når algerne optræder i store mængder, vil de som regel ligne en film af maling på vandoverfladen – eller et lag af meget fint andemad. Det kan også klumpe sig sammen i tykkere lag på overfladen eller danne skum. Alger, der bliver skyllet op på stranden, vil ligne skum.

Langt de fleste alger er ufarlige, men der er giftige arter, f.eks. de blågrønne (cyanobakterier). De kan selv i lave koncentrationer forgifte f.eks. muslinger. Men for den almindelige badende er også de giftige alger i reglen harmløse, fordi deres gift bliver fortyndet i vandet. Kun når der opstår meget store opblomstringer af giftige alger, kan de udskille så meget gift, at det bliver et sundhedsproblem for mennesker og dyr. Jo flere blågrønne alger, jo større risiko for forgiftning. Se badevandsprofilerne for at få nærmere information.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

 

Tilbage til forsiden for badevand