Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Blå flag

Lemvig Kommune er igen i år blevet belønnet med Blå Flag, idet den europæiske Blå Flag Jury har godkendt Ferring, Fjaltring, Gjellerodde, Vinkelhage, Vejlby og Thyborøn som Blå Flag strande i badesæsonen 1. juni – 31. august.

Hvad er Blå Flag

Blå Flag er en international miljømærkningsordning som sikrer dig gode oplevelser ved strand og havn. Ved Blå Flag strande og havne gøres der en ekstra indsat for miljøet og højnelse af strandens eller havnens standard. Der oplyses samtidigt om livet og miljø-forholdene langs kysterne og i havet samt om, hvordan vi kan bruge naturen på den mest hensigtsmæssige måde. Der arbejdes ud for følgende områder:

  • Vandkvalitet
  • Sikkerhed
  • Drift, service og faciliteter
  • Miljøundervisning og - formidling

 

Når der ansøges om Blå Flag er det kriterierne indenfor ovenstående områder en strand eller havn vil blive vurderet ud fra. For at sikre kvaliteten skal der hvert år ansøges om Blå Flag.

Ved besøg på en Blå Flag strand vil du opleve en høj vandkvalitet, at der ved stranden er en klar og tydelig miljøinformation, at der er gode udenoms faciliteter samt der er fokuseret på badesikkerhed.

Det er Friluftsrådet, der står bag Blå Flag strande i Danmark. Det Blå Flag tildeles for et år af gangen, og kan ansøges af kommuner og havneejere i Europa. Kravene er ens i hele Europa, derfor kan man være sikker på, at en Blå Flag strand f.eks. i Grækenland eller Italien er bedømt og belønnet ud fra de samme kriterier som en Blå Flag strand eller havn herhjemme. På alle Blå Flag strande findes de seneste oplysninger om badevandets kvalitet, formidling om hav- og kystmiljø, livredningsudstyr, nærmeste telefon, toiletter, affaldsopsamling m.m.
 

Lemvig Kommune har således opsat en informationstavle ved hver Blå Flag strand, hvor bl.a. disse oplysninger findes.

På Blå Flags internationale hjemmeside www.blueflag.org findes de seneste lister over strande og lystbådehavne i Europa, der er belønnet med retten til at flage med Blå Flag.

Du kan læse mere på Friluftsrådets hjemmeside her.
 

Miljøundervisning og - formidling

Blå Flag kampagnen ønsker at højne forståelsen for havmiljøet og de miljøproblemer, vore have og kyster udsættes for. Derfor er de deltagende kommuner forpligtiget til at gennemføre mindst fem forskellige aktiviteter om hav- og kystmiljøet pr. Blå Flag strand. Aktiviteterne skal foregå i sommerhalvåret, og være rettet mod såvel strandgæster som kommunens indbyggere.

 

Tilbage til forsiden for badevand