Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vandhuller

Anlæggelse af et vandhul er en meget let måde at skabe mangfoldig natur på i et ellers ensformigt landskab. Vandhuller er derfor et vigtigt element i det danske landskab og mange planter og dyr har stor gavn af dem. Især hvor der er udyrkede bræmmer ned til vandhullet, kan planterne vokse og dyr finde føde, raste, yngle og skjule sig.

Anlæggelse af et vandhul kan være et stort indgreb i omgivelserne og etablering at et vandhul på over 100 m² kræver tilladelse fra kommunen for at sikre, at forskellige interesser vurderes og tilgodeses i videst muligt omfang.

Kommunen skal endvidere give dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvis et eksisterende vandhul skal udvides eller oprenses, eller et nyt vandhul skal anlægges i et naturområde, som er beskyttet af denne lov. Find ansøgningsskemaet her.
 
 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies