Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsvedligeholdelsen er nu ved at gå i gang. Vejledende tidsplaner kan ses i linkene i højre side af billedet. Tidsplanerne kan forskubbes afhængig af f. eks. vejret eller uforudsete hændelser, men entreprenørerne bestræber sig på at følge dem.

Erfaringerne fra tidligere år er forsøgt indarbejdet, så vidt det har været praktisk muligt.

Bredejerne bedes være opmærksom på, at der ikke er forhindringer for mandskab og materiel.
Det kan f.eks. være strømførende tråde, som er meget generende for folk, som går i vand , og kan være i vejen for oplægning af grøde og afslåning af kantbevoksning. Træbevoksning på bredden kan betyde, at mejekurvsarbejdet ikke bliver udført. Fiskeredskaber kan blive beskadiget eller beskadige materiel.

Opgravet/afskåret materiale, som er lagt op på bredden langs vandløbene skal modtages og udjævnes på marken af bredejerne. Materiale optaget på særlige grødeoptagningspladser fjernes af entreprenør.

 

Vandstande i vandløb

Vandstandene i ovennævnte vandløb kan nu følges løbende, hvis man bruger Google Chrome, Internet Explorer 9 eller nyere.

Vandstande er vist som højde over havniveau ved Lund Bro, Holmgårdvej og Remmerstrandvej.

----------------------------------------------------

Igen i år har der været problemer med uafmærkede fiskeredskaber i Ferring-Hygumkanalen, og entreprenøren har fået ødelagt materiel.

Lemvig Kommune har derfor bedt fiskerikontrollen gennemgå kanalen med henblik på at fjerne ulovligt anbragte og uafmærkede fiskeredskaber.

Kommunen har desuden anmodet fiskerikontrollen om at foretage årlige kontroller.

Der gøres opmærksom på, at såfremt ejer af nævnte redskaber findes, kan der imødeses erstatningskrav fra entreprenøren samt bøde i henhold til fiskeriloven.

 

 

 

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies