Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Natura2000 planer i Lemvig kommune

I april måned 2016 offentliggjorde Miljøministeren 2. generations Natura2000 planer for 252 naturområder. Statens natura2000 planer 2016-21 beskriver målsætningerne for naturen og hvilken indsats der skal til for at forbedre natur- og miljøtilstanden i områderne. Natura2000 planerne 2016-2021 har fokus på:

  • Sikring af naturpleje
  • færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
  • Sammenhæng i naturen
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

Kommunerne har udarbejdet naturhandleplaner, der beskriver, hvordan Natura 2000-planerne vil blive realiseret inden for kommunens geografiske områder. Kommunen skal efterfølgende sikre, at handleplanerne gennemføres.

 

De kommunale naturhandleplaner for 1. planperiode 2009-2015 blev vedtaget i 2012.

Kommunens naturhandleplaner for 2.planperiode kan ses i boksen til højre.