Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Flytning af ren jord

Du behøver ikke indsende anmeldelse, hvis du flytter jord fra et rent område.

Placering af jord i naturområder

Du må dog ikke flytte jord til naturområder, som er beskyttet af fredninger, EU-regler, beskyttelseslinjer, §3-områder eller ynglepladser for særlige arter.

Derfor er det en god idé, at du kontakter Lemvig Kommunes Natur- og Miljøafdeling, før du flytter jord, så du undgår problemer bagefter.

Jordflytning til landbrugsarealer

I mange tilfælde skal du have godkendelse fra Lemvig Kommunes Planafdeling, når du flytter ren jord til landbrugsarealer.

Beskriv kort hvor du vil lægge jorden, hvor tykt det nye jordlag på arealet vil blive, og hvorfor du ønsker at flytte jord dertil.

 

Tilbage til forsiden for jordflytning.