Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Uheld & oprydning

Du skal kontakte kommunens beredskab på 112 i tilfælde af et akut uheld med udslip på jord, i luften eller i vandmiljøet. Beredskabslederen tager på uheldsstedet stilling til behovet for akut inddæmning og/eller oprydning af et udslip.

Efter den akutte indsats fra beredskabet skal du anmelde uheldet til Lemvig Kommunes Natur & Miljøafdeling på teknik@lemvig.dk.

Andre uheld og udslip, som kan have forårsaget en forurening skal også anmeldes til Lemvig Kommunes Natur & Miljøafdeling.

Lemvig Kommunes Natur- og Miljøafdeling tager stilling til, om der skal påbydes yderligere undersøgelser og/eller oprensning.