Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Plustur

Plustur sikrer bedre kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder.

Plustur er en kørselsordning, som gør det lettere at komme til og fra kollektiv transport i tyndtbefolkede områder. I Lemvig Kommune har der siden 1. september 2018 været gang i et forsøg med Plustur, som Lemvig Kommune i samarbejde med Midttrafik tilbyder. Forsøget evalueres i december 2018 i bestyrelsen for Midttrafik og i Lemvig Kommune.

Med Plustur kan man bruge den kollektive trafik, også selvom man bor et sted, hvor der ikke altid kører busser og tog. Man bliver kørt fra sin adresse til nærmeste bus/togforbindelse eller omvendt.

Plustur bestilles via rejseplanen.dk

Man får automatisk tilbudt en Plustur, når man søger en rejse pårejseplanen.dk, og der er mere end 1 km fra det sted, man starter og/eller slutter sin rejse til en kollektiv trafik-forbindelse. Plustur sikrer altså, at man i tyndtbefolkede områder med relativt få muligheder for kollektiv trafik kan bestille en samlet rejse fra A til B. Det kræver kun, at man brugerrejseplanen.dk

Sådan fungerer Plustur

  • Der tilbydes kørsel alle dage 06.00 – 24.00
  • Bestilling skal ske senest 1 time før afgang
  • Kunden kan tilmelde sig sms-påmindelse om afgangstidspunkt
  • Plustur tilbydes kun ved øgning pårejseplanen.dk
  • Der kan kun bestilles en Plustur, hvis der indgår anden kollektiv trafik i rejsen
  • Der kan kunbestilles en Plustur, hvis der er mere end 1 km til nærmeste stoppested.

Det koster en Plustur:

  • Det koster altid 20 kr. pr. person. Det svarer til en enkeltbillet for en voksen til 1-2 zoner. Kunden betaler ved bestillingen via rejseplanen.dk med betalingskort. Resten af bus- eller togrejsen betales som normalt fx med rejsekort eller Midttrafik app.

Maksimalt 15 minutters ventetid

Med Plustur har man maksimalt 15 minutters ventetid, fra man ankommer på stoppestedet/stationen, til bussen eller toget har afgangstid. På samme vis vil man i den sidste ende af sin rejse maksimalt skulle vente 15 minutter ved stoppestedet/stationen, inden man bliver afhentet for transport med Plustur den sidste del af rejsen.

Der er rejseovervågning på Plustur. Det betyder, at hvis en Plustur bliver forsinket, og man derfor ikke kan nå den videre forbindelse med bus/tog, vil man blive kontaktet af Midttrafik for at finde en løsning.

Hvis en rejse med bus/tog er forsinket, så man kommer for sent frem til sin Plustur, er der ikke en overvågning. Så skal man selv kontakte Midttrafik på tlf. 87 40 83 00 (tast 4), for at finde en løsning.

Læs mere om Plustur på midttrafik.dk/plustur