Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Vintervedligeholdelse

Med vinteren over os er der risiko for is og sne på veje og fortove. Rydning foretages, når omfanget er således, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel.

Her rydder du

Bor du i by eller bymæssig bebyggelse er det dit ansvar som grundejer at holde fortove og stier ud for din ejendom fri for is og sne. Læs mere om det her.

Forpligtelserne for renholdelse er forklaret under punkt 6 i Regulativ for vintervedligeholdelse. Se regulativet her.

På gågaderne Vestergade og Østergade foretages snerydning/glatførebekæmpelse/renholdelse delvis for grundejernes regning. Ejerne af de tilgrænsende ejendomme er tidligere underrettet herom.

Her rydder Kommunen

Snerydning af kommunens veje sker efter den vedtagne vejklassificering.

Der foretages snerydning på følgende måde

  • Klasse 1 veje og stier - alle ugens dage døgnet rundt
  • Klasse 2 & 3 veje og stier - udføres fortrinsvis i tidsrummet fra kl. 5.00 til 20.00
  • Klasse 4 veje og stier - foretages kun indenfor normal arbejdstid fra kl. 07.00 til kl. 15.45
  • Klasse 5 veje - sneryddes ikke (snerydning vil dog blive foretaget på disse veje når snerydningen er gennemført på de øvrige veje, hvis det vurderes, at der er behov for en sådan snerydning.

Bortkørsel af sne

Foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cyklistbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken.

Snevolde ved/på kørebanen ved en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej, søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles.

Kommunen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej.

På stier uden for bymæssig bebyggelse vil der normalt ikke blive iværksat snerydningsforanstaltninger.

Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse foretages kun på kommuneveje hvor der er buskørsel og kun på hverdage. Der saltes præventivt på klasse 1 veje, statsvej (Struer-Thyborøn) og på de tidligere amtsveje.

Du kan se en vejfortegnelse ved at klikke her.

Se et kort over veje som præventiv saltes på klasse 1 veje, tidligere amtsveje og statsveje her:

Se kort over saltning i byer her og oversigt over private fællesveje og stier: