Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Regulativ og gebyrer

Regulativ - erhverv

Lemvig Kommune har udarbejdet et regulativ for erhvervsaffald, hvis formål er at sikre, at bortskaffelse af alt affald fra erhvervsvirksomheder samt offentlige og private institutioner i kommunen sker under en høj miljømæssig og hygiejnisk standard og med størst mulig ressourceudnyttelse til følge.

Regulativet gælder for virksomheder samt offentlige og private institutioner i kommunen og omfatter håndtering og bortskaffelse af fast og flydende affald af enhver art, bortset fra affald der specifikt er undtaget.

Erhvervsregulativet kan findes ved at klikke her.

 

Genbrugspladsgebyr og dagrenovationsgebyr - erhverv

Virksomhederne i Lemvig Kommune har mulighed for at benytte de kommunale genbrugspladser og den kommunale indsamlingsordning for restaffald/dagrenovationslignende affald. Der opkræves gebyrer, der dækker kommunens udgifter til drift af den pågældende ordning.

Du kan læse mere om virksomheders adgang til genbrugspladser og om de frivillige tilmeldeordninger her.