Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Grundvand og vandindvinding

På de underliggende sider kan du læse om krav til private drikkevandsforsyninger samt om vandindvindingstilladelser til markvanding og havevanding.

Det kræver målrettet planlægning og en aktiv indsats at sikre, at de kommende generationer også kan nyde godt af det rene og naturlige vand fra den danske undergrund. Derfor er der et arbejde i gang med at lave indsatsplaner. En indsatsplan er en påmindelse om, at rent drikkevand ikke er en selvfølge. Men det er også en konkret plan for, hvordan grundvandet skal benyttes og beskyttes i fremtiden. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse kan findes her.

 

Læs mere her:

Markvanding

Beskyttelse af grundvand

Industri/procesvand

Indvindingstilladelser