Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Industri / Procesvand

For at kunne anvende grundvand eller overfladevand til procesvand skal der foreligge en tilladelse hertil.

Tilladelsen søges ved at udfylde ansøgningsblanketten om foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand/overfladevand. Ansøgningsskemaet er generelt og dækker markvanding, dambrug og industriformål. De informationer, som er specielt beregnet til markvanding, kan naturligvis udelades. Før kommunen kan behandle en ansøgning skal vi bl.a. vide præcist, hvor der bliver boret.

Kommunen ønsker at sikre sig, at en udsted tilladelse reelt kan bruges. Derfor skal der også bliver gjort rede for, hvordan det brugte vand bliver afledt fra stedet. For at kunne vurdere bortledning af det brugte vand skal kommunen have oplysninger om den udledte vandmængde og om udledningens stofsammensætning, udtrykt i koncentration og mængde samt økotoksikologiske data eller kvalitetskriterier for eventuel udledte forurenende stoffer.
 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies