Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Markvanding

Det kræver tilladelse fra Kommunen at indvinde vand til markvanding. Tilladelsen gives tidsbegrænset for en periode på normalt 5- 15 år.

Hvis du ikke ønsker at bruge en markvandingsboring til formålet mere, skal den enten sløjfes af en autoriseret brøndborer, eller du skal søge om en alternativ anvendelse. Dette gælder også, hvis boringen ønskes brugt til havevanding.

Hvis du ønsker at etablere en ny boring til markvanding, eller at forlænge en tilladelse, som er ved at udløbe, skal du indsende et ansøgningsskema. I forbindelse med din ansøgning skal du være opmærksomt på de afstandskrav, der er gældende. Her er nogle af de vigtigste krav:

     5 m til skel,
     10 m til grøfter,
     15 m til stald,
     25 m til gylletank,
     150 m til nedsivningsanlæg for husspildevand.
     300 – 400 m til vandløb og søer.

Årsagen til, at der skal være så langt til vandløb og søer, er fordi indvindingen kan medføre en tørlægning i tørre perioder. Dette kan gå ud over de biologiske forhold i vandløbet eller søen.

Hvis du vil lave en erstatningsboring – måske fordi den oprindelige boring ikke længere giver vand nok, må den ikke ligge længere væk end 5 m fra den oprindelige boring.

Etablering af en erstatningsboring skal altid anmeldes til kommunen.

Når du har sendt din ansøgning om foreløbig indvindingstilladelse til kommunen, vil kommunen efter en konkret vurdering tage stilling til om der kan gives en foreløbig indvindingstilladelse og du kan nu kontakte brøndboreren. Når boringen er lavet skal du sende et nyt skema om ansøgning om endelig indvindingstilladelse sammen med en kopi af borerapporten. Herefter vil du modtage en endelig indvindingstilladelse til vanding m.v., forudsat kommunen kan godkende forholdene og boringen er indrettet efter forskrifterne. Tilladelsen vil almindeligvis gælde i 5 - 15 år. Herefter skal du søge om en fornyelse af tilladelsen på det skema, der gælder for fornyelser af tilladelser.
 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies