Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Beholderkontrol

Åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning (gylle), ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100 m³ og derover, skal kontrolleres mindst hvert 10. år (beholdere beliggende inden for 100 meter fra vandløb og søer over 100 m³ skal kontrolleres hvert 5. år.)
Ved kontrollen vurderes beholderens tæthed og styrke. Kontrollen, der bekostes af beholderens bruger, skal udføres af en autoriseret kontrollant.
Landmandens tankforsikring (kasko) stiller normalt krav om, at 10 års beholderkontrollen er gennemført til tiden.

Hvordan tilmelder du din gyllebeholder 10 års beholderkontrol?

Du skal udfylde blanketten og sende den til en godkendt kontrollant. Kontrollanten giver kommunen besked om, at din beholder er tilmeldt kontrollen ligesom han også indsender kontrolrapporten til kommunen efter at have udført kontrollen.
Find evt. yderligere information om beholderkontrollen, priser og listen over godkendte kontrollanter under "Yderligere information om beholderkontrollen".

Ønsker du at tage din beholder ud af drift?

Hvis du ønsker at tage din beholder ud af drift skal meddelelse herom gives til kommunalbestyrelsen senest på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle være indgivet.
Tages beholderen ud af drift, skal den tømmes og rengøres.

Vejledning til krav om etablering af beholderalarmer, beholderbarrierer og terrænændringer

Lemvig Kommune er behjælpelig med en vurdering, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er krav om gyllealarm eller lignende ved en af dine gylletanke.

Du finder link til Miljøstyrelsens vejledning om opbevaring og håndtering af husdyrgødning i den grønne boks.

Vejledende kort - find din gyllebeholder

Lemvig Kommune har udarbejdet et vejledende kort over gyllebeholdere som er omfattet af de nye regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen vedrørende beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer.

Du kan endvidere læse en vejledning om risikobetonede gyllebeholdere og udregne terrænhældning via links i den grønne boks.
 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies