Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Landbrugsgodkendelser og tilladelser

På landbrug med husdyrhold over 3 dyreenheder må du ikke ændre dyreholdets sammensætning eller opføre stalde eller anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning uden forudgående tilladelse fra kommunen.

Når kommunen behandler sagen skal vi sikre at dyreholdet ikke giver anledning til væsentlige gener for naboer eller natur og miljø. Derfor er vurderinger i forhold til lugt, støj, støv og næringsstoftab fra stald og marker centralt.

Hvilken type tilladelse du skal have afhænger af hvor stort dit dyrehold bliver. Det tilrådes at du kontakter en landbrugskonsulent og får denne til at hjælpe dig med ansøgningen.

Der er varierende sagsbehandlingstider på de forskellige typer sager, og de største kan tage flere måneder at behandle.

Hvis du gerne vil have vores bud på sagsbehandlingstiden på en konkret sag, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du ønsker at anmelde udbringning af husdyrgødning uden brug af nedfældning på arealer uden etablerede afgrøder til høst, skal du benytte blanketten her.

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies