Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Spildevand fra virksomheder

Spildevand kan opdeles i processpildevand, sanitært spildevand og regnvandsafstrømning. Processpildevand kommer fra virksomhedens produktion, mens sanitært spildevand kommer fra køkken, toilet og bad. Regnvandsafstrømning kommer fra tage, pladser og veje.

Tilslutning af spildevand til kloakken reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Virksomheder med udledning af processpildevand skal have en tilslutningstilladelse fra kommunen.

Tilslutningstilladelsen gives til virksomheden eller evt. grundejeren, der er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Vilkårene i tilladelsen fastsætter på hvilke betingelser, spildevandet kan ledes til kloakken. Vilkårene vil altid bygge på en konkret vurdering af den enkelt virksomheds spildevandsforhold.

Det er virksomhedens ansvar at søge om tilslutningstilladelse hos kommunen. En byggetilladelse giver ikke automatisk en tilslutningstilladelse og det omvendte gælder heller ikke. Evt. øvrige tilladelser søges separat hos de respektive myndigheder (bygge- og/eller beredskabsmyndigheder (brand), Arbejdstilsyn m.v.).
Ansøg om tilslutning af spildevand her.