Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Døgnrytmelys for demente

 

For at gøre dagligdagen bedre for demente, indleder Lemvig Kommune et forsøgsprojekt med døgnrytmelys på Boenheden Hybenhaven i Klinkby. Fremover styres lyset inden døre, så det efterligner dagslys uden døre. Resultater fra andre institutioner viser forbedret trivsel, bedre søvn og arbejdsbetingelser for beboere og personale.

Det er første gang døgnrytmelys prøves i Lemvig Kommune. Både politikere og personale har store forventninger til forsøget i Klinkby.

Forventninger

- Målet er en bedre dagligdag for vore demente. Ved at tilpasse lyset til beboernes døgnrytme får de det bedre om dagen og om natten. De sover bedre. Det er tilfældet andre steder, hvor døgnrytmelys er i brug, siger Orla Østerby, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Lemvig Kommune.

- Vi ved jo, at mange med demens har forstyrrelser i deres døgnrytme og er urolige om natten. Det kan døgnrytmestyring af lyset forbedre, fortsætter Orla Østerby.

Han understreger, at Hybenhavn er et forsøg i den forstand, at kommunen tester døgnrytmelys for at se mulige gavnlige effekter med henblik på en eventuel anvendelse på andre institutioner i kommunen.

Mellem 50 og 60 procent af alle med demens lider af forstyrrelser i døgnrytmen og søvnen. Det har store konsekvenser. Den manglende søvn påvirker hukommelsen negativ. Det samme gælder energien til dagligdags gøremål og fysiske udfoldelser.

Risikoen for ulykker, depression, svækket immunforsvar og koncentration øges med dårlig trivsel til følge.

Hybenhaven

Hybenhaven i Klinkby har otte beboer i otte lejligheder med fælles arealer, der i løbet af marts måned udstyres med døgnrytmelys.

Installationen består af specielle LED-lamper som automatisk ændrer på lyssammensætningen i løbet af dagen uden at beboere eller personale skal foretage sig noget. Kun hvis der ønskes en særlig belysning til hygge eller en bestemt aktivitet, skal der vælges på kontakten.

LED-lys

Med LED-lys er det muligt at efterligne daglysets mange variationer og automatisk styre farve, styrke og intensitet. Derved kan man kunstigt stimulere kroppens hormonproduktion. Om natten fjernes det blå lys helt og erstattes af et ravgult lys, der stimulerer søvn.

Forklaringen er, at dagslys skifter farve i løbet af døgnet. Det lægger de fleste ikke mærke til, da synet automatisk tilpasser sig omgivelserne og den givne lys. Men øjnene registrerer farver og intensiteten af lyset og danner forskellige hormoner, der styre mennesket døgnrytme.

Det blå lys tidligt på dagen holder os vågne, mens det rødlige lys sidst på dagen gør os søvnige.  For lidt dagslys eller forkert kunstlys skaber uorden i kroppens rytme og forskyder en naturlig døgnrytme.

- Det er dog vigtigt at understrege, at døgnrytmelys aldrig må blive en erstatning for at komme ud i rigtig dagslys, der stadig giver lang mere og bedre lys i dagstimerne, end LED-lys, siger Amanda Christensen, AC-medarbejder i fagsekretariat for Social/Sundhed & Arbejdsmarked ved Lemvig Kommune..

Personale

Det er ikke kun demente beboere i Hybenhaven, der forventes at få gavn af lyset. Det gør personalet også, hvis forsøget i Klinkby falder ud, som andre steder med døgnrytmelys.

På Universitetshospitalet i Aarhus, Randers Kommunes ny plejehjem og Rigshospitalet i Glostrup har haft døgnrytmelys installeret i flere år.  Resultaterne er positive.

Personale oplever bedre trivsel, mindre træthed og bedre søvn. Desuden fortæller personalet, at de altid har den tilpasset belysning, der gør, at de altid har tilstrækkelig lys til at udføre deres arbejde.

Økonomi

Penge til projektet kommer fra puljen til en værdig ældrepleje, populært kaldet værdighedsmilliarden. Lemvig Kommune modtager cirka 4,5 millioner kroner om året mellem 2016-19. De penge bruges blandt andet til at sikre alle beboere på plejecentre i kommunen én times ekstra en-til-en tid om ugen, til aktiviteter efter eget ønske.

 

FAKTA:

Koncentrationen af hormoner i kroppen, især melatonin, har betydning for evnen til at sove.

Søvn er altafgørende for immunforsvar, psykisk velvære og fornyelse af celler.

Det er receptorer i øjnene, der registrerer farver og deres intensitet og danner forskellige hormoner, der er med til at styre vores døgnrytme.

Døgnrytmelys installeres i samarbejde med firmaet Chromaviso, der har arbejdet med døgnrytmelys i plejesektoren siden 2009.