Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Lemvig – en af de bedste beskæftigelseskommuner

 

Lemvig Kommune er blandt Danmarks bedste beskæftigelseskommuner. Faktisk tredjebedst i landet. Det viser en analyse, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har foretaget.

Kommunerne er målt på bl.a. deres evne til at sørge for, at ledige kommer i arbejde, og hvorvidt kommunerne formår at hjælpe udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet og i job. I alt 10 faktorer og forhold på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet danner grundlag for DA’s analyse.

Fokuseret indsats

- Der er ikke tvivl om, at Jobcenterets målrettede og tilpassede indsats overfor den enkelte borger for at sikre denne fodfæste på arbejdsmarkedet, er en vigtig årsag til den fine placering, siger Kenneth Bro, formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Lemvig Kommune.

En anden årsag er Kommunalbestyrelsens prioritering af at have et godt og tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv.  Fra lokalt politisk hold prioriteres det, at alle ledige skal have en virksomhedsrettet indsats tidligt i et ledighedsforløb.

- Vi oplever, at det lokale erhvervsliv gerne vil arbejde sammen med Jobcentret ved denne opgave. Virksomhederne påtager sig deres andel af det sociale ansvar, som vi i fællesskab har for at få og holde folk i beskæftigelse, fortsætter Kenneth Bro.

Tredjebedst

Lemvig Kommune er blandt de 10 bedste kommuner i fem ud af de 10 undersøgte faktorer. I de resterende fem kategorier er Lemvig placeret i den midterste tredjedel. Med andre ord, Lemvig gør det pænt over gennemsnittet i alle de målte forhold. Kun Jammerbugt og Hedensted kommuner er bedre.

DA noterer, at Lemvig Kommune er specielt dygtige, ja, blandt de allerbedste, til at skabe kontakt mellem ledige og virksomheder og til at gøre en målrettet indsats for langtidsledige. Lemvig er også god til at få kontanthjælpsmodtagere til at søge arbejde.

Dansk Arbejdsgiverforening skriver i sin analyse, at Lemvig Kommune som nummer tre vurderes til at være blandt de ”absolut bedste” beskæftigelseskommuner i Danmark.  

En placering som Kenneth Bro er stolt over. Han er også helt på det rene med, at det kræver konstant fokus og politisk vilje  at turde investere i beskæftigelsen. Her er der en bred enighed i kommunalbestyrelsen om, at det er et område, der skal investeres i.

 

Faktaboks:

De 10 indikatorer landets 96 kommuner er målt på i DA’s analyse:

  1. Det gennemsnitlige antal uger inden ledige kommer i beskæftigelse.
  2. Andelen af langtidsledige personer i forhold til bruttoledige personer.
  3. Jobsøgning blandt ledige kontanthjælpsmodtagere.
  4. Andelen af langtidsforsørgede der får en virksomhedsrettet indsats
  5. Andelen af kontanthjælpsmodtagere med første samtale inden for den første uge.
  6. Samarbejdsgrad med virksomheder.
  7. Antal ledige fleksjobbere.
  8. Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere
  9. Andelen af kontanthjælpsmodtagere i småjobs
  10. Beskæftigelsesministeriets sammenligning af kommunernes antal af offentligt forsørgede