Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Træningsafdelingen flytter midlertidigt til Østergade 67

Lemvig Kommunes Træningsafdeling flytter midlertidigt fra Regionshospitalet til den bygning, der tidligere husede Lemvig Menighedsvuggestue, Østergade 67. Det sker som led i, at de gamle hospitalsbygninger renoveres for at skabe tidssvarende rammer for det nye Lemvig Sundhedshus.

Den midlertidige flytning var oprindeligt planlagt til ultimo juni 2020. Da Sundhedsområdet er lukket delvist ned på grund af Coronaepidemien, er det oplagt, at Træningsafdelingen flytter tidligere. Det sker derfor allerede fredag den 8. maj.

- Vi håber, at vi på denne måde bliver klar til at modtage borgere i de midlertidige lokaler i takt med den gradvise genåbning af den kommunale genoptræning, siger sundhedschef Pernille Aalund.

Inden borgerne kan komme til genoptræning i den tidligere vuggestue, skal små børnetoiletter udskiftes til voksentoiletter, og IT-installationer skal tilpasses den nye brug af lokalerne. Fx skal der være klar til test af hjertepatienter.

- Derudover kommer der ikke til at ske ændringer af lokalerne. Vi ønsker at holde udgifterne på et minimum i en sådan genhusningsperiode. Vi sørger selvfølgelig for, at faciliteterne er så optimale som muligt i den midlertidige periode, fortæller Pernille Aalund.  

Hun tilføjer, at såvel borgere som medarbejdere glæder sig over, at Træningsafdelingen skal moderniseres. Og sundhedschefen fremhæver, at det er fleksible og engagerede medarbejdere, der har gjort det muligt at flytte med kort varsel.

Center for Kommunikations høreafdeling får også en satellitbase i de midlertidige lokaler. Det samme gælder overvægtsklinikken for børn samt de indsatser, hvor ”Sundhedsfremme og Forebyggelse” samarbejder med Træningsafdelingen. Det gælder blandt andet ryg-rehabilitering og hjerte-rehabilitering.

- Vi glæder os til at byde borgerne velkomne i Østergade 67 fra onsdag den 13. maj. Selvfølgelig ikke alle, for en del af vores kontakt med borgerne foregår for tiden per telefon eller skærm på grund af risikoen for smitte, siger Pernille Aalund.

Der vil dog være borgere, som også tilbydes at møde fysisk op til genoptræning i Østergade 67. Det vurderes individuelt og efter Sundhedsstyrelsen gældende retningslinjer. Borgerne vil få direkte besked af fysioterapeuten fra Træningsafdelingen eller en af de andre medarbejdere i Østergade 67, hvis de skal møde op på den midlertidige adresse.

Fakta om renovering af Regionshospitalet Lemvig

Regionshospitalet omdannes i perioden fra juni 2020 og forventet til 31. december til Lemvig Sundhedshus.

Bygningen, der rummede den gamle køkkenfløj, blev revet ned primo 2020. Dermed er der skabt en byggegrund, som er købt af Lemvig Kommune. Hvordan, byggegrunden skal anvendes, er endnu uafklaret, bortset fra at det bliver en del af Lemvig Sundhedshus.

Der er licitation medio maj 2020 på første etape af renoveringen af eksisterende bygninger, herunder den etage hvor Lemvig Kommune lejer sig ind for blandt andet at tilbyde genoptræning. Region Midtjylland er bygherre på renoveringen, Lemvig Kommune lejer sig ind.