Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Børnefamilier vender hjem til Lemvig Kommune i stor stil

Mange af de småbørnsfamilier, der flytter til Lemvig Kommune har rødder i lokalområdet. I en ny analyse fra Momentum har Lemvig Kommune fjerdepladsen, når man kigger på hvor stor en del af de 0-6-årige, der flytter til kommunen, som har mindst én forælder, der selv har haft deres barndom i kommunen.

Analysen viser overordnet, at når familier med småbørn (0-6-årige) i Danmark slår sig ned, så ender flere end hvert femte barn med at bo i en kommune, hvor enten deres mor eller far er vokset op.  Og Lemvig Kommune indtager med 50,9 procent af de 0-6-årige tilflyttere med forældre med rødder i kommunen altså fjerdepladsen i 2018.

- Vi har selv haft en formodning om, at nogle af de unge, der flytter for at uddanne sig, vender hjem igen, når de får børn. Det er glædeligt, at analysen fra Momentum bekræfter, at de udgør en stor del af de unge familier, der slår sig ned her. De har gode minder med sig herfra og kan se mulighederne for et godt familie- og arbejdsliv her, siger borgmester Erik Flyvholm (V).

Holder kontakten med fraflyttede unge

- Vi har de seneste år satset på at styrke kontakten til unge, der er flyttet til de store uddannelsesbyer med VIP-arrangementer og unge-ambassadører. Det er populært og har medvirket til, at de unge i højere grad ved, hvad der sker i kommunen og hvilke muligheder, der er for gode job og skønne huse, der er til at betale for unge familier.

Han peger på, at der også har været flere indsatser for at knytte det lokale erhvervsliv og skolerne tættere.

- Det kan bestemt ikke udelukkes, at de forskellige tiltag har betydning for, at småbørnsfamilierne vælger at flytte hjem til Lemvig Kommune, når de etablerer sig, siger han.

Til- og fraflytning nærmer sig hinanden
Hos Lemvig Kommune har man endnu ikke helt knækket kurven med befolkningsudviklingen. Men kommunens egne nye tal viser, at størrelsen på fra- og tilflytning i de seneste år har nærmet sig hinanden jf. grafen nederst.

I 2018 var det generelt primært børn op til 10 år, der flyttede til kommunen. Og der var langt flere i den aldersgruppe, der flyttede til kommunen end ud af den. Samme tendens gør sig gældende for aldersgruppen i midten af 30’erne.

Ifølge analysen fra Momentum er det især mors hjemegn, der trækker, når de unge børnefamilier rykker teltpælene op og flytter kommune.

Link til artikel fra Momentum: Hvert femte barn flytter til fars eller mors barndomskommune