Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Forbud mod besøg på plejehjem og boligsteder

Påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder mv.

Meddelelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Styrelsen har i dag givet påbud om dette til samtlige kommunalbestyrelser i Danmark.

Opholdssteder, der er omfattet af forbuddet

Foruden kommunale og private plejehjem omfatter forbuddet også kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Det er den stedlige kommune, der udsteder forbud til de plejehjem mv., der er beliggende i kommunen, uanset om kommunen for tiden benytter sig af tilbud fra det pågældende plejehjem mv.

Undtagelser til forbuddet

Kommunalbestyrelsen beslutter, at ovennævnte forbud ikke omfatter besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Meddelelse og offentliggørelse

Kommunalbestyrelsens beslutninger om forbuddet skal meddeles til det eller de berørte plejehjem mv. Endvidere skal kommunalbestyrelsen offentliggøre de pågældende beslutninger på kommunens hjemmeside.

Påbuddets gyldighed

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om udstedelse af forbud er gældende indtil videre.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøg

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside ligger retningslinjer til regionale og kommunale institutioner, der beskriver, hvordan de skal forholde sig til besøg fra pårørende i relation til at forebygge smitte med coronavirus/COVID-19 blandt personer i risikogrupper.

”Håndtering af COVID 19: Besøg på institutioner hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold”

Se mere på: www.coronasmitte.dk

 

 

 

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies