Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Info-møde om udvidelse af testcenter Høvsøre

Folketinget har vedtaget lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild (lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018). Loven har til formål at fastlægge rammerne for anlæg og drift for de to nationale testcentre for store vindmøller - herunder Testcenter Høvsøre i området ved Høvsøre nord for Nissum Fjord i Lemvig Kommune.

Projektet er beskrevet i ’Miljøkonsekvensrapport - Udvidelse af Høvsøre prøvestation for Store Vindmøller’, som er udgivet af Erhvervsstyrelsen i november 2017.

Projektet omfatter en udvidelse af det eksisterende testcenter med to nye standpladser mod syd i forlængelse af rækken med de eksisterende fem standpladser, samt en forøgelse af prototypevindmøllernes maksimale totalhøjde fra 165 meter til 200 meter.

Som driftsansvarlig for anlæg og drift af Testcenter Høvsøre, inviterer Danmarks Tekniske Universitet (DTU Vindenergi) hermed alle interesserede til offentligt informationsmøde om projektet.

Mødet holdes onsdag den 15. maj 2019 kl. 19 i Bøvling Forsamlingshus, Havrevænget 2, 7650 Bøvlingbjerg.

På mødet vil DTU Vindenergi redegøre for konsekvenserne af opstilling af flere og højere vindmøller for de omkringliggende beboelsesejendomme.

Energistyrelsen vil redegøre for reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af etablering af vindmøller på nye standpladser eller vindmøller, der får forøget deres maksimale højde (værditabsordningen) – jf. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven – lovbekendtgørelse nr. 356 af 4. april 2019), og de tilpasninger, der følger af §§ 18-20 i lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild (lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018).

Alle er velkomne til mødet.

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du efter mødet rekvirere det orienteringsmateriale, som udleveres på mødet, ved at kontakte Freddy Mortensen, DTU Vindenergi, på tlf. 20 24 13 61 eller frmo@dtu.dk.

Du er altid velkommen til at kontakte Energistyrelsen, De Fire Vindmølleordninger, på tlf. 70 20 13 53 eller fo@ens.dk, hvis du har spørgsmål om værditabsordningen.

Læs reglerne for anmeldelse af krav om værditabserstatning

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionalitetscookies Acceptér alle cookies