Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Lemvig scorer højst i social trivsel på folkeskoler

Lemvig Kommune er den kommune i Danmark, der har landets bedste sociale trivsel blandt eleverne i folkeskolernes 4. til 9. klasser. Hele 94,3 procent af dem, vurderer selv at de trives godt. Landsgennemsnittet er 91,5 procent.

Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

- Det er glædeligt, at Lemvig Kommune igen præsterer rigtigt fine trivselsresultater i folkeskolerne. Det skal vi være stolte af. Jeg er ikke i tvivl om, at det er resultatet af at vores lærere og pædagoger er fokuserede på at skabe robuste fællesskaber i skoler og dagtilbud, siger Henrik Thygesen (V), formand for kommunens Familie- og Kulturudvalg.

På den generelle trivsel scorer Lemvig Kommune højt i undersøgelsen, sammenlignet med de øvrige kommuner i Midt- og Vestjylland.  Den generelle trivsel er gennemsnittet af faglig trivsel, social trivsel, ro og orden samt støtte og inspiration.

- Det mest interessante er de konkrete tal for den enkelte skole og den enkelte klasse. Vi skal fortsat arbejde på at gøre noget for de sidste 5 procent af eleverne. Vi når aldrig i mål med, at alle elever trives til enhver tid. Det hører med til en modningsproces som menneske, at man i ny og næ møder modgang. Som ansatte er vi forpligtet på at arbejde for, at det ikke er de samme elever, der hele deres skoletid ikke er i trivsel, siger fagchef Michael Laursen.

Kommunen har den 7. højeste placering i Danmark samlet set. Bortset fra Fanø ligger Lemvig også i top i Jylland.

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort overblikstal fra skoleåret 2018/2019 for elevtrivsel på landsniveau. Der er undersøgt faglig trivsel, social trivsel, ro og orden samt støtte og inspiration.

I disse kategorier har elever i 4. til 9. klasse i folkeskolerne svaret på en række spørgsmål.

De fem trivselsparametre

Faglig trivsel – handler om elevernes oplevelse af egne faglige evne og deres evner til at koncentrere sig om og løse problemer.

Social trivsel – handler om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.

Støtte og inspiration – handler om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.

Ro og orden – handler om elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.

Generel skoletrivsel – er en samlet indikator, der består af de 29 spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer.