Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Tandplejen Nordvestjylland er en realitet

Kommunalbestyrelsen i Lemvig og Holstebro Byråd har godkendt samarbejdsaftalen for et fælleskommunalt tandplejetilbud. ”Tandplejen Nordvestjylland” bliver en ny organisatorisk driftsenhed på tværs af de to kommuner fra 1. januar 2020.

Sundhedslovgivningen giver mulighed for, at en kommune kan udføre tandpleje for andre kommuner, dvs. børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje.

I denne uge godkendte politikerne i de to kommuner en samarbejdsaftale om fælles tandpleje, der skal drives af Lemvig Kommune.

Bæredygtig sammenlægning

Formålet med at gå sammen er at styrke den faglige profil og øge mulighederne for rekruttering.

I aftalen forbliver de to kommuners tandplejer på deres nuværende adresser, selvom medarbejderne fra Tandplejen i Holstebro ansættes af Lemvig Kommune.

De enkelte borgere vil ikke opleve, at der sker ændringer, da de fortsætter med at gå til tandlæge på de klinikker, de er vant til.

Dele af samarbejdet er allerede afprøvet. Som forsøgsordning har de to tandplejer siden maj 2017 haft samme leder, hvilket har fungeret godt.

Samarbejdsaftalen har været drøftet i de to kommuners medarbejderorganisationer (MED), som bl.a. bemærker, at processen med inddragelse og information til medarbejderne har været god.