Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Træfældning i Lemvig Kommunes skove

I uge 33, 34 og 35 går Park- og Vejafdelingen i Lemvig Kommune i gang med at fælde i de kommunale skove.  Der bliver mange aktiviteter, maskiner og arbejdere i skovene i og omkring Harboøre og Lemvig. Træer skal fældes og siden flises og køres væk.

Flistynding

I fagsprog kaldes det ”flistynding”. Der tyndes ud i skoven for at sikre en varieret og mere stabil skov, så skovene også i fremtiden er attraktive at færdes i.

Formålet med arbejdet er at sikre stor variation i flora og fauna. Det sikres ved at få mere lys til skovbunden. Især i unge skove, som Park og Vej denne gang går ind i.

Det kan se ud til, at der bliver gået hårdhændet til værks. Det gør der også. Det er nødvendigt for at sikre det ønskede fremtidige skovbillede og den brug af skovene, mange er interesseret i.

Træerne bliver smukkere, kraftigere og mere stabile overfor vind, vejr og biologiske angreb fra svampe og biller.

Frirum

Skovene skal fungere som legeplads og frirum for alle. I fremtiden vil de levende, tilbageværende træer brede sig og lukke kronetaget igen.

Arbejdet udføres af eksterne entreprenører i samarbejde med Park- og Vejafdelingen.

Mens maskiner og skovarbejdere er i gang, er det en god ide at holde sig på afstand arbejdet. Al færdsel er på eget ansvar, men færdslen i skoven bliver ikke lukket.

Brug af fældede træer

Efter at træer er fældet bliver der en periode, hvor de fældede træer ligger i skovene og tørrer, før de skal flises og køres på de lokale varmeværker og blive til CO²-neutral energi for kommunens borgere.

I den periode vil færdslen være indskrænket. Men spor og stier er åbne gennem skovene.

Link til kort, hvor flistyndingen finder sted:

Harboøre: https://www.lemvig.dk/Files/Files/Harboøre.pdf

Lemvig: https://www.lemvig.dk/Files/Files/Lemvig.pdf

 

Yderligere information - kontakt:

Driftsleder, Kim Verner Pedersen

Kim.Verner.Pedersen@lemvig.dk

Mobil: +45 4034 7162