Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Persondata i Lemvig Kommune

Lemvig Kommune har fra og med den 25. maj 2018 pligt til at informere om de rettigheder, du som borger har i forbindelse med, at vi behandler persondata om dig. Den 25. maj træder EU’s persondataforordning i kraft.

 

DPO
Kommunen har ansat en databeskyttelses-rådgiver (DPO), der skal sikre, at vi lever op til persondataforordningen.

Databeskyttelsesrådgiveren er en uvildig instans, der rapporterer til Kommunalbestyrelsen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Du kan kontakte databeskyttelses-rådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Lemvig Kommunes databeskyttelses-rådgiver kan kontaktes via mail eller telefon:

Databeskyttelsesrådgiver Lone Mejdahl

Mail: dpo@lemvig.dk
Telefon: 9663 1080Hvor henter vi oplysninger om dig fra?
Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre. Det gælder, fx indkomstoplysninger, SKAT, BBR m.m.. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du fx ansøger om en ydelse eller service.

Du har altid ret til at få at vide, hvor vi henter oplysninger om dig. Det enkelte fagområde skal oplyse det i forbindelse med fx en ansøgning om en service eller ydelse.


Hvordan håndterer vi dine data i selvbetjeningsløsninger?
Som udgangspunkt anvender vi NemLogin, hvor du bruger dit NemID til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter.

Du kan også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password. Det sker fx på bibliotekernes selvbetjeningsløsning.


Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?
Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer efter om det drejer sig om fx en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning.

Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven.

Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommunen.


Hvilke rettigheder har jeg som registreret?
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som kommunen har registret om dig. Det sker ved at du henvender dig til kommunens Databeskyttelses-rådgiver.

Hvis kommunen har registreret faktuelt forkerte oplysninger, har du ret til at få dem berigtiget. Det sker ved, at du henvender dig til den enhed, som har ansvaret for registreringen.

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet oplysninger, men denne ret gælder dog ikke på områder, hvor kommunen har registreret oplysninger som led i myndighedsudøvelse.

Hvis du som registreret har en igangværende sag vedr. kommunens behandling af dine personoplysninger, har du ret til at kræve en begrænsning af behandling. Det betyder, at kommunen kun må opbevare, men ikke behandle oplysningerne, mens sagen er pågående.

Du kan læse mere om dine rettigheder som registreret her